English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

Hướng dẫn đăng nhập ICloud bằng tài khoản Apple ID

21/04/2016312 lượt xem

*** Chú ý 1: Nếu các bạn muốn sao lưu danh bạ từ điện qua Icloud thì khi đăng nhập thành công, tài khoản sẽ báo bạn là muốn hợp nhất dữ liệu hay không hợp nhất. Trường hợp muốn lưu dữ liệu quan trọng là danh bạ thì sẽ chọn là Hợp Nhất nhé các bạn.
*** Chú ý 2: Một khi máy đã đăng nhập tài khỏan thì phải tư vấn khách hàng, cố gắng nhớ thật kỹ tài khoản và mật khẩu để phòng trường hợp máy khách hàng bị khóa Icloud khi đặt lại dữ liệu và máy bị khóa mật khẩu chạy chương tình. Vì khi muốn sử dụng được máy thì phải đăng nhập ” Đúng và Chính Xác Tài Khoản và Mật Khẩu trước đó.”

1
2

3

4

5


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ