English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

Video Hướng dẫn cài Windows 8/8.1/10

10/05/20160 lượt xem

Hướng dẫn cài Windows 8/8.1/10

Trước khi bạn cài lại Windows vui lòng xem qua các bài viết sau:

Mời bạn xem video:

Link video: https://www.youtube.com/embed/B0p65jxK41I
Key cài đặt Windows 10:

 • Windows 10 Home – YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
 • Windows 10 Home Single Language – BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
 • Windows 10 Home Country Specific – N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
 • Windows 10 Education – YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
 • Windows 10 Pro – VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Key cài đặt Windows 8.1:

 • Core = 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
 • CoreN = 6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89
 • Core Single Language = Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC
 • Professional = XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
 • ProfessionalN = JRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KC
 • ProfessionalWMC = GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
 • Enterprise = FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
 • EnterpriseN = NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW

Key cài Windows 8

 • Windows 8 Pro with Media Center: GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
 • Windows 8 standard/non-Pro edition: FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
 • Windows 8 Pro: XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
 • Windows 8 Pro with Media Center: R3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW

Lưu ý:Tất cả đều là key cài đặt, sử dụng trong quá trình cài đặt chứ không phải là key bản quyền, key để active hay active by phone.

Chúc bạn thành công!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ