English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

25 Phím tắt cơ bản dành cho MacOS – Clip

31/10/20160 lượt xem

Khi bắt đầu sài macbook bạn sẽ rất khó khăn khi làm việc với bàn phím của MAC vì cơ bản sẽ rất khác kí tự với bàn phím trên nền Windowns – trong clip dưới sẽ là hướng dẫn các phím tắt trên MAC OS rất hữu ích với người mới sử dụng – Clip gốc là tiếng Anh – bạn có thể bấm vài kí tự răng cưa để chuyển ngữ về Việt Nam dưới dạng phù đề  xem cho tiện

1. ⌘C = Copy (1:32)
2. ⌘V = Paste (2:40)
3. ⌘X = Cut (3:08)
4. ⌘A = Select all (3:34)
5. ⌘Z = Undo (4:05)
6. ⌘⇧Z = Redo (4:49)
7. ⌘Tab = Switch programs (5:15)
8. ⌘` = Next window in current program (5:43)
9. ⌘W = Close window (6:07)
10. ⌘N = New window/document (6:37)
11. ⌘S = Save document (6:55)
12. ⇧⌘S = Save document as… (7:29)
13. ⌘O = Open document (7:58)
14. ⌘P = Print document (8:28)
15. ⌘Q = Quit program (9:04)
16. ⌘Spacebar = Open Spotlight (9:16)
17. ⌘⇧N = Create new Folder (9:39)
18. ⌘Delete = Delete Files (9:52)
19. ⌘⇧Delete = Empty Trash (10:13)
20. ⌘, = Open Preferences (11:01)
21. ⌘←, ⌘→ = Move to start/end of line (11:22)
22. ⌘↑, ⌘↓ = Move to top/bottom of document (11:58)
23. ⌘⇧3 = Capture entire screen (12:30)
24. ⌘⇧4 = Capture custom area (13:01)
25. ⌘⇧4 Spacebar = Capture window (13:46)

Nguồn  : Youtube

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ