English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

Nhập danh bạ từ sim cho dòng iPhone 7

15/11/20160 lượt xem

Hiện tại iPhone 7 đang gặp vấn đề về việc Nhập Danh Bạ từ sim, tạm thời cách khắc phục lỗi này theo các bước sau:

  1. Chuyển danh bạ từ sim vào một máy Android bất kỳ.
  2. Cài đặt app Mobi360 trên máy iPhone 7 và Android.
  3. Thực hiện chuyển danh bạ từ Android sang iPhone 7.

Mobi360 | Chuyển dữ liệu cho điện thoại

Mobi360 | Chuyển dữ liệu cho điện thoại
Tải cho Android

Tải cho iOS


Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ