English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

Xử lý căn bản điện thoại – Feature phone

20/03/201714 lượt xem

Hướng dẫn sử dụng các máy Feature Phone

 1. Hướng dẫn sử dụng các máy Nokia
  1. Điện thoại Nokia 105 Single SIM
  2. Điện thoại Nokia 105 Dual SIM
  3. Điện thoại Nokia 130
  4. Điện thoại Nokia 150
  5. Điện thoại Nokia 216
  6. Điện thoại Nokia 220
  7. Điện thoại Nokia 230
 2. Hường dẫn sử dụng các máy Sam Sung
  1. Điện thoại Samsung E1200
 3. Hướng dẫn sử dụng các máy Itel
  1. Điện thoại Itel it2180
  2. Điện thoại Itel it5020
  3. Điện thoại Itel it5602
  4. Điện thoại Itel it5311
 4. Hướng dẫn sử dụng các máy Mobell
  1. Điện thoại Mobell M228
  2. Điện thoại Mobell M328
  3. Điện thoại Mobell M389
  4. Điện thoại Mobell M589
  5. Điện thoại Mobell Rock
  6. Điện thoại Mobell M789
 5. Hướng dẫn sử dụng các máy Philip
  1. Điện thoại Philips E105
  2. Điện thoại Philips E103
  3. Điện thoại Philips E160
  4. Điện thoại Philips E220
  5. Điện thoại Philips E181
  6. Điện thoại Philips E170
  7. Điện thoại Philips E311

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ