English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

Android – Android 7.0 trên dòng Sony & HTC hướng dẫn cơ bản và thủ thuật

02/06/20176 lượt xem

A. SONY

Tính năng của Sony

Model sử dụng để viết bài  : Sony Xperia XA1, mã máy G3116, Phiên bản 7.0, số bản dựng 40.0.A.6.135

Phần 1: KHÔNG DÂY VÀ MẠNG

1/ WI-FI

Để kết nối mạng Wi-fi mới:

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Wi-Fi > Chọn Icon Bật > Chọn Wi-Fi cần kết nối > Nhập mật khẩu nếu có

Thông báo khi có mạng Wi-Fi:

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Wi-Fi > Chọn Icon bánh răng > Thông báo mạng > Tuỳ chọn theo ý muốn sử dụng

Tự động chuyển đổi mạng: (Một số máy sẽ không có chức năng này)

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Wi-Fi > Chọn Icon bánh răng > Tự động chuyển đổi mạng > Tuỳ chọn theo ý muốn sử dụng

Bật Wi-Fi khi ngủ:

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Wi-Fi > Chọn Icon bánh răng > Bật Wi-Fi khi ngủ > Tuỳ chọn theo ý muốn sử dụng

Wi-Fi Direct:

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Wi-Fi > Chọn menu 3 dấu chấm (…) > Tính năng khác > Wi-Fi Direct

Quên mật khẩu kết nối với 1 Wi-Fi:

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Wi-Fi > Chọn Wi-fi và giữ trong 3s > Không lưu mạng

Thay đổi mật khẩu Wi-Fi với Wi-Fi đã kết nối:

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Wi-Fi > Chọn Wi-fi và giữ trong 3s > Sửa đổi mạng

Tự động kết nối/ không kết nối với 1 Wi-Fi:

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Wi-Fi > Chọn Wi-fi và giữ trong 3s > Tự động kết nối (Tuỳ chọn theo từng Wi-Fi)

 

2/ BLUETOOTH

Bật tắt kết nối Bluetooth

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Bluetooth > Bật/tắt theo nhu cầu sử dụng
 • Vuốt từ trên cạnh trên màn hình chọn thanh công cụ > Chọn và giữ icon Bluetooth >  Bật/tắt theo nhu cầu sử dụng > Chọn thiết bị cần kết nối

Kết nối thiết bị Bluetooth mới:

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Bluetooth > Gạt công tắc để bật > Chọn thiết bị cần kết nối > Xác nhận ghép nối với thiết bị mới
 • Vuốt từ trên cạnh trên màn hình chọn thanh công cụ > Chọn và giữ icon Bluetooth >  Bật > Chọn thiết bị cần kết nối > Xác nhận ghép nối với thiết bị mới

Đổi tên thiết bị mới

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Bluetooth > Gạt công tắc để bật > Chọn dấu 3 chấm (…) > Đổi tên thiết bị này > Nhập tên thiết bị > Đổi

Hiển thị các tệp đã nhận

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Bluetooth > Gạt công tắc để bật > Chọn dấu 3 chấm (…) > Hiển thị các tệp đã nhận

Làm mới các thiết bị kết nối

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Bluetooth > Gạt công tắc để bật > Chọn dấu 3 chấm (…) > Làm mới

 

3/ Hai SIM

Thay đổi tên Sim/ Màu hiển thị

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Hai SIM > Chọn thẻ sim cần thay đổi thông tin > Thay đổi thông tin theo tuỳ chọn > OK

Chọn SIM cho dữ liệu di động

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Hai SIM > Thẻ SIM ưu tiên cho > Dữ liệu di động > Chọn thẻ SIM ưu tiên

Chọn SIM gọi hỏi trước/ mặc định

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Hai SIM > Thẻ SIM ưu tiên cho > Cuộc gọi > Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng

Chọn SIM gửi SMS (Tin nhắn) hỏi trước/ mặc định

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Hai SIM > Thẻ SIM ưu tiên cho > Tin nhắn SMS > Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng

 

4/ SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Trình tiết kiệm dữ liệu

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Sử dụng dữ liệu > Trình tiết kiệm dữ liệu > Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng

Bật tắt sử dụng dữ liệu (3g/4G)

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Sử dụng dữ liệu > Lưu lượng dữ liệu di động

Đặt mức giới hạn dữ liệu sử dụng

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Sử dụng dữ liệu > Bật lưu lượng dữ liệu di động > Chu kỳ thanh toán > Thiết lập theo nhu cầu sử dụng

Đặt cảnh báo sử dụng dữ liệu vượt mức sử dụng

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Sử dụng dữ liệu > Lưu Lượng dữ liệu di động > Chu kỳ thanh toán > Cảnh báo dữ liệu > Thiết lập theo nhu cầu sử dụng

Đặt mức giới hạn dữ liệu sử dụng

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Sử dụng dữ liệu > Bật lưu lượng dữ liệu di động > Bật/tắt giới hạn dữ liệu > Thiết lập theo nhu cầu sử dụng
Kiểm tra mức sử dụng dữ liệu Wi-Fi theo từng ngày
 • Cài đặt > Không dây và mạng > Sử dụng dữ liệu > Wi-Fi > Sử dụng dữ liệu Wi-Fi

 

5/ KẾT NỐI THIẾT BỊ

 

6/ THÊM

Bật tắt chế độ máy bay

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Chế độ máy bay > Bật/tắt theo nhu cầu sử dụng
 • Vuốt từ trên cạnh trên màn hình chọn thanh công cụ > Chế độ máy bay > Chạm để bật tắt

Bật tắt chế độ máy bay

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > NFC > Bật/tắt theo nhu cầu sử dụng
 • Vuốt từ trên cạnh trên màn hình chọn thanh công cụ > NFC > Chạm để bật tắt

Cài đặt nâng cao kết nối mạng di động

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Cài đặt mạng di động

Tuỳ chọn Sim 1 hoặc 2 để thiết lập các chế độ của sim

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Cài đặt mạng di động > Tuỳ chọn Tab thẻ sim cần thiết

Chuyển vùng dữ liệu

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Cài đặt mạng di động > Chuyển vùng di động > Bật/Tắt theo nhu cầu sử dụng

Thiết lập loại mạng ưa thích 4G/3G/2

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Mạng di động > Loại mạng ưa thích > Bật/Tắt theo nhu cầu sử dụng

Thiết lập cấu hình điểm truy cập

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Cài đặt mạng di động > Tên điểm truy cập > Cấu hình theo cấu hình nhà mạng khuyến nghị

Thiết lập nhà cung cấp dịch vụ

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Cài đặt mạng di động > Nhà cung cấo dịch vụ > Chế độ dò mạng > Thiết lập theo nhu cầu sử dụng (khuyến nghị chọn tự  động)

Thiết lập điểm truy cập internet & Điểm phát sóng di động

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Tr.câp Internet & điểm phát sóng DĐ > Bật điểm phát sóng di động

Thiết lập Tên & Mật khẩu điểm phát sóng di động

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Tr.câp Internet & điểm phát sóng DĐ > Bật điểm phát sóng di động > Cài đặt điểm phát sóng di động > cấu hình điểm phát sóng đi động > Đặt tên sóng & Mật khẩu theo nhu cầu sử dụng

Thiết lập hiện và ẩn điểm phát sóng di động

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Tr.câp Internet & điểm phát sóng DĐ > Bật điểm phát sóng di động > Cài đặt điểm phát sóng di động > Bật/Tắt có thể phát hiện

Thiết lập tự tắt điểm truy cập sau 10 phút không hoạt đông (không có thiết bị kết nối)

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Tr.câp Internet & điểm phát sóng DĐ > Bật điểm phát sóng di động > Cài đặt điểm phát sóng di động > Bật/Tắt có thể phát hiện

Kiểm tra các thiết bị kết nối với điểm truy

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Tr.câp Internet & điểm phát sóng DĐ > Bật điểm phát sóng di động > Cài đặt điểm phát sóng di động > Các thiết bị được kết nối

Trên dòng Sony Android 7.0 khi sử dụng chức năng phát Wi-Fi từ điện thoại thì có tối đa bao nhiêu thiết bị có thể kết nối?

 • Trên dòng Sony Android 7.0 khi sử dụng chức năng phát Wi-Fi từ điện thoại thì có tối đa 8 thiết bị có thể kết nối

 

Phần 2: HÌNH NỀN VÀ CHỦ ĐỀ

1 / CHỦ ĐỀ

Nhận thêm chủ đề mới

 • Cài đặt > Chủ đề > Chủ đề > Nhận thêm chủ đề mới > Chọn chủ đề mới để tải hoặc mua

Áp dụng chủ đề lên thiết bị

 • Cài đặt > Chủ đề > Chủ đề > Chọn chủ đề đã tải xuống > Áp dụng chủ đề
 • Từ màn hình chính của thiết bị > Chạm giữ ở khoảng trống trong 2s > Chọn Chủ đề > Chọn chủ đề đã tải xuống > Áp dụng chủ đề

Áp dụng chủ đề vẫn giữ hình nền

 • Cài đặt > Chủ đề > Chủ đề > Chọn chủ đề đã tải xuống > Hình nền > Giữ hình nền hiện tại > Áp dụng chủ đề
 • Từ màn hình chính của thiết bị > Chạm giữ ở khoảng trống trong 2s > Chọn Chủ đề > Chọn chủ đề đã tải xuống Hình nền > Giữ hình nền hiện tại > Áp dụng chủ đề

 

2/ HÌNH NỀN

Thiết lập hình nền mới

 • Cài đặt > Hình nền và chủ đề > Hình nền > Chọn hình nền từ thư mục cần thiết lập > Thiết lập theo nhu cầu sử dụng
 • Từ màn hình chính của thiết bị > Chạm và giữ ở khoảng trống trong 2s >Hình nền > Chọn hình nền từ thư mục cần thiết lập > Thiết lập theo nhu cầu sử dụng
 • Từ thư mục “Album” chọn hình cần thiết lập > Chọn menu (phím 3 chấm) > Dùng làm > thiết lập theo nhu cầu sử dụng

 

Phần 3:  THIẾT BỊ

1/ MÀN HÌNH

1/ Tuỳ chỉnh độ sáng

Tuỳ chỉnh độ sáng

 • Cài đặt > Màn hình > Mức sáng > Thiết lập theo nhu cầu sử dụng
 • Vuốt từ mép trên màn hình > Chọn thanh công cụ tuỳ chọn độ sáng > Thiết lập theo nhu cầu sử

Thiết lập tự chỉnh độ sáng (độ sáng thích nghi)

 • Cài đặt > Thiết bị > Màn hình > Mức sáng > Độ sáng thích nghi > Bật/Tắt theo nhu cầu sử dụng

Thiết lập thời gian tự tắt màn hình khi không sử dụng

 • Cài đặt > Thiết bị > Màn hình > Ngủ > Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng

Thiết lập chế độ sáng thông minh (tự tắt khi không chạm vào màn hình).

 • Cài đặt > Thiết bị > Màn hình > Đ.khiển đèn nền thông minh > Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng

 

2/Chất lượng

Thiết lập chất lượng hiển thị hình ảnh

 • Cài đặt > Thiết bị > Màn hình > Chất lượng > Cải thiện hình ảnh > Tuỳ chỉnh theo nhu cầu sử dụng

Thiết lập cân bằng màu cân chỉnh bằng tay trên thiết bị

 • Cài đặt > Thiết bị > Màn hình > Chất lượng > Cân bằng trắng > Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng

 

3/ Xem

Thiết lập kích thước phông chữ

 • Cài đặt > Thiết bị > Màn hình > Xem > Kích thước phông chữ > Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng

Thiết lập kích thước hiển thị bố cục

 • Cài đặt > Thiết bị > Màn hình > Xem > Kích thước hiển thị > Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng

Thiết lập hiển thị/ẩn ứng dụng hệ thống trên thanh trạng thái

 • Cài đặt > Thiết bị > Màn hình > Xem > Biểu tượng hệ thống > Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng

Thiết lập chế độ bảo vệ màn hình trong khi sạc

 • Cài đặt > Thiết bị > Màn hình > Xem > Trình bảo vệ màn hình > Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng

 

4/ Tương tác

Thiết lập chế độ xoay của thiết bị

 • Cài đặt > Thiết bị > Màn hình > Tương tác > Khi xoay thiết bị > Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng

Thiết lập chế độ bấm nút nguồn 2 lần để khởi động chế độ camera

 • Cài đặt > Thiết bị > Màn hình > Tương tác > Chuyển tới Camera > Bật

Thiết lập chế độ bao da Cover Touch/ Bao da lật/Khác: (Một số máy sẽ không có chức năng này)

 • Cài đặt > Thiết bị > Màn hình > Tương tác > Lựa chọn bao da > Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng

Thiết lập chạm 2 lần vào màn hình để mở màn hình sáng: (Một số máy sẽ không có chức năng này)

 • Cài đặt > Thiết bị > Màn hình > Tương tác > Chạm để bật > Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng

Thiết lập chế độ găng tay khi sử dụng thiết bị: (Một số máy sẽ không có chức năng này)

 • Cài đặt > Thiết bị > Màn hình > Tương tác > Chế độ găng tay > Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng

 

2/ THÔNG BÁO

Cấu hình thông báo theo từng ứng dụng

 • Cài đặt > Thiết bị >Thông báo > Chọn ứng dụng cần thiết lập > Thiết lập theo nhu cầu sử dụng

Hiển thị nội dung trên màn hình khoá

 • Cài đặt > Thiết bị >Thông báo > Chọn hiểu tượng cài đặt (hình bánh răng) > Trên màn hình khoá > Thiết lập theo nhu cầu sử dụng

Sử dụng đèn LED để hiển thị thông báo đến

 • Cài đặt > Thiết bị >Thông báo > Chọn icon bánh răng > Đèn thông báo > Thiết lập theo nhu cầu sử dụng

Giữ các thông báo trên màn hình khoá, đến khi bạn vuốt để bỏ qua chúng

 • Cài đặt > Thiết bị >Thông báo > Giữ thông báo trên màn hình khoá > Thiết lập theo nhu cầu sử dụng

Đặt lại các tuỳ chọn thông báo của ứng dụng theo chế độ mặc định

 • Cài đặt > Thiết bị > Thông báo > Chọn menu 3 chấm (…) > Đặt lại tuỳ chon ứng dụng > Thiết lập theo nhu cầu sử dụng

 

3/ ÂM THANH

4/ ỨNG DỤNG

5/ LƯU TRỮ & BỘ NHỚ

6/ PIN

7/ MÀN HÌNH KHOÁ VÀ BẢO MẬT

8/ NGƯỜI DÙNG

9/ CUỘC GỌI

10/ VỊ TRÍ

 

PHẦN 4:  TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ

1/ TÀI KHOẢN VÀ ĐỒNG BỘ HOÁ

Kết nối mạng Wi-fi mới

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Wi-Fi > Chọn Icon Bật > Chọn Wi-Fi cần kết nối > Nhập mật khẩu nếu có

2/ GOOGLE

Kết nối thiết bị Bluetooth mới

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Bluetooth > Gạt công tắc để bật > Chọn thiết bị cần kết nối > Xác nhận ghép nối với thiết bị mới

3/ SAO LƯU VÀ ĐẶT LẠI

 

PHẦN 5 : HỆ THỐNG

1/ GIỚI THIỆU VÀ MẸO

Kết nối mạng Wi-fi mới

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Wi-Fi > Chọn Icon Bật > Chọn Wi-Fi cần kết nối > Nhập mật khẩu nếu có

2/ NGÀY VÀ GIỜ

Kết nối thiết bị Bluetooth mới

 • Cài đặt > Không dây và mạng > Bluetooth > Gạt công tắc để bật > Chọn thiết bị cần kết nối > Xác nhận ghép nối với thiết bị mới

3/ NGÔN NGỮ VÀ NHÂP LIỆU

4/ KHẢ NĂNG TRUY CẬP

5/ GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN THOẠI

6/ HỖ TRỢ

B. Các chức năng nổi bật HTC

1/HTC Connect 
Với HTC Connect, không dây âm nhạc hoặc video từ điện thoại của bạn đến loa hoặc TV của bạn bằng cách vuốt lên từ màn hình bằng 3 ngón tay.Bạn có thể truyền phương tiện đến bất kỳ loại thiết bị sau:
Loa AirPlay hoặc Apple TV
Loa đa loa phù hợp với Blackfire®
Loa đa phòng hỗ trợ nền tảng phương tiện thông minh của AllPlay ™ của Qualcomm®
Loa và TV tương thích DLNA®
Thiết bị hiển thị tương thích Miracast ™
Thiết bị hiển thị tương thích Chromecast ™.
Loa Bluetooth
Các thiết bị điện tử tiêu dùng do HTC chứng nhận hoặc các phụ kiện có biểu tượng HTC Connect:
GUID-6633ACB2-F723-462C-B347-7C72E0B48A76-web
Lưu ý: Một số thiết bị có thể cần phải được ghép nối trước khi bạn có thể chia sẻ.

2. Cảm biến dấu vân tayBạn có thể sử dụng máy quét vân tay trên HTC U Play để nhanh chóng đánh thức và mở khóa điện thoại với dấu vân tay của bạn.
Chạm vào nút home để đánh thức màn hình : Cài đặt > Cá nhân > Máy quét bảo mật vân tay > Đánh thức màn hình > Tích chọn theo nhu cầu sử dụng
Thêm vân tay để bảo mật : Cài đặt > Cá nhân > Máy quét bảo mật vân tay > Thêm bảo mật vân tay > Tuỳ chọn thêm một khoá màn hình tuỳ chọn để mở khoá điện thoại > Tuỳ chọn thêm tính năng nhập mật khẩu để khởi động trước thiết bị > Tuỳ chọn hiển thị thông báo > Bắt đầu > Thêm dấu vân tay và hoàn tất
Đảm bảo ngón tay và nút home đã tích hợp quét vân tay của bạn khô và sạch sẽ.
Sử dụng toàn bộ miếng ngón tay của bạn, bao gồm các mặt và đầu.
Khi tạo bảo mật vân tay của bạn, chạm vào máy quét cho đến khi nó rung.
Máy quét vân tay có khả năng đọc 360 °-bạn có thể chạm vào một ngón tay ghi ở bất kỳ góc độ nào với máy quét để bật màn hình hoặc mở khóa HTC U Play.
– Máy có thể lưu tối đa 5 dấu vân tay
Cảnh báo: Bạn cần phải nhập mô hình màn hình khóa, mã PIN hoặc mật khẩu sao lưu của mình nếu máy quét không xác định dấu vân tay của bạn sau 5 lần thử. Bạn sẽ chỉ có 10 lần thử trước khi dữ liệu của bạn bị xóa khỏi HTC U Play.
Xóa hoặc chỉnh sửa dấu vân tay : Cài đặt> Máy quét vân tay> Nhập mẫu, mã PIN hoặc mật khẩu của bạn > Chạm vào dấu vân tay cần chỉnh sửa ghi lại để đổi tên hoặc xóa nó.
Xoá tất cả các dấu vân tay đã thiết lập : Cài đặt> Máy quét vân tay> Nhập mẫu, mã PIN hoặc mật khẩu của bạn > Cài lại máy quét dấu vân tay

Chỉ với thao tác bóp nhẹ cạnh viền, Edge Sense cho phép tận hưởng những điều bạn yêu thích nhiều hơn. Chụp ảnh. Khởi chạy các ứng dụng cần thiết. Nhắn tin khi đang di chuyển. Trước đây, bạn phải mất nhiều công đoạn để sử dụng những tính năng này thì nay chúng tôi đơn giản hoá bằng một thao tác. Hãy giải phóng suy nghĩ của mình, và chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một phương thức tương tác với điện thoại hoàn toàn mới.
GUID-DC1AC331-3F58-48C6-B11B-ECFC3F034B58-web
Bạn có thể cài đặt để truy cập nhiều tính năng và ứng dụng khác nhau. Chỉ với cử chỉ bóp nhẹ cạnh viền, bạn đã có thể khởi chạy Facebook, Twitter hay Pinterest, hoặc tương tác tức thì với Google Assistant và Alexaii

Nhận tin mới nhất về vấn đề quan tâm hoặc cập nhật trạng thái của bạn từ hoạt động của bạn bè trên HTC BlinkFeed. Cài đặt chọn mạng xã hội nào, nguồn tin tức nào, và những thứ khác được phép xuất hiện.

  • Vuốt lên hoặc xuống để duyệt các câu chuyện trên HTC BlinkFeed.
  • Gõ vào tiêu đề để xem nội dung. Nếu là tiêu đề video, bạn có thể xem video toàn màn hình, nghe âm thanh, và điều khiển phát lại.
  • Trong khi xem bài viết tin tức, vuốt sang trái hoặc phải đề xem thêm các câu chuyện.
   Trong khi ở trong HTC BlinkFeed, bạn có thể nhấn MÀN HÌNH CHÍNH hoặc QUAY LẠI để cuộn tới đầu trang.
  • Vuốt sang phải trên HTC BlinkFeed để mở menu trượt ra để chọn các loại feed hoặc thêm các chủ đề tùy chọn để hiển thị.
   Ghi chú:
  • Bạn sẽ nhìn thấy widget đồng hồ trên HTC BlinkFeed nếu bạn đặt HTC BlinkFeed làm Màn hình chính.
  • HTC BlinkFeed là một phần của ứng dụng Trải nghiệm HTC Sense Home. Để có được tính năng mới nhất của HTC BlinkFeed, đảm bảo bạn phải tải về phiên bản mới nhất của Trải nghiệm HTC Sense Home.

Trên màn hình Màn hình chính, vuốt hai ngón tay cùng nhau.

GUID-476B60B2-DBF1-46C3-B812-15B6A53FD995-web
Thực hiện một trong các thao tác sau:
Để bật HTC BlinkFeed, vuốt sang phải trên hình thu nhỏ để Thêm BlinkFeed vào màn hình chính, sau đó gõ vào nó.
Để tắt HTC BlinkFeed, gõ vào hình thu nhỏ để chọn, nhấn và giữ hình thu nhỏ và kéo tới Xóa.

GUID-0FFABF4E-A177-4C05-88DE-ED67D6CC1D07-web

Thủ Thuật BlinkFeed

Thông tin về Boost+

Đây là một số thứ bạn có thể thực hiện khi sử dụng ứng dụng Boost+.

Hình ảnh thể hiện HTC Boost plus.

 • Giám sát không gian lưu trữ và việc sử dụng bộ nhớ của điện thoại.
 • Xóa bộ nhớ cache, chương trình cài đặt ứng dụng, file tạm thời trên điện thoại của bạn.
 • Tối ưu tài nguyên hệ thống để kéo dài tuổi thọ pin trong khi bạn đang sử dụng các ứng dụng và chơi game ưa thích.
 • Quản lý các hoạt động ứng dụng bất thường, dừng chạy ứng dụng không sử dụng trong nền, khóa ứng dụng có nội dung nhạy cảm hoặc gỡ cài đặt ứng dụng bạn không sử dụng.

Các tính năng nổi bật :

 1. Bật hoặc tắt Tăng Cường Thông Minh
 2. Xóa file rác bằng tay
 3. Tối ưu các ứng dụng chạy trong nền trước
 4. Quản lý những hoạt động bất thường của các ứng dụng đã tải về
 5. Quản lý các ứng chạy trong nền
 6. Tạo hình vẽ mở khóa cho một số ứng dụng

Xem thông báo ứng dụng từ HTC Ice View

Điện thoại của bạn cho phép truy cập nhanh đến thông báo và các ứng dụng, bao gồm ứng dụng Máy ảnh mà không cần lật mở bao.
Quan trọng: Bạn có thể sử dụng ứng dụng HTC Ice View với bao điện thoại thương hiệu HTC được hỗ trợ.
 1. Để đánh thức điện thoại HTC, chạm hai lần vào bao điện thoại HTC.

 2. Khi nhìn thấy thông báo ứng dụng, vuốt sang trái hoặc phải để xem loại thông báo mà bạn đã nhận được.
 3. Vuốt lên để di chuyển qua các thông báo của một loại cụ thể, và sau đó vuốt trái hoặc phải để kiểm tra từng thông báo.
 4. Vuốt xuống trên bao để xóa các thông báo

Các Tính năng chính của HTC Ice View

 1. Xem thông báo ứng dụng từ HTC Ice View
 2. Chọn những thông báo sẽ hiển thị trên bao điện thoại
 3. Khởi động máy ảnh từ bao điện thoại
 4. Kiểm soát phát lại nhạc từ bao điện thoại
 5. Xử lý cuộc gọi đến
 6. Bật hoặc tắt một số chức năng từ HTC Ice View

C. Tính năng cơ bản của máy HTC

Mạng không dây và mạng

1. Chế độ trên máy bay : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Chế độ trên máy bay

2. Wi-Fi : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Wi-Fi

 • Kết nối với một mạng Wi-Fi : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Wi-Fi > Chọn mạng
 • Kết nối với mạng ẩn : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Wi-Fi > 3 chấm (…) > Thêm Mạng
 • Kiểm tra các mạng đã kết nôi : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Wi-Fi > 3 chấm (…) > Các mạng đã lưu
 • Quên một mạng đã kết nối : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Wi-Fi > 3 chấm (…) > Các mạng đã lưu > chọn mạng cần ngắt kết nối > Bỏ cài đặt
 • Chia sẻ Wi-Fi : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Wi-Fi > 3 chấm (…) > Wi-Fi trực tiếp
 • Đổi tên thiết bị chia sẻ Wi-Fi : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Wi-Fi > 3 chấm (…) > Wi-Fi trực tiếp > 3 chấm > Đổi tên thiết bị
 • Thông báo khi có mạng sẵn sàng : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Wi-Fi > Cài đặt > Cấu hình Wi -Fi > Thông báo mạng
 • Luôn bật Wi-Fi khi ngủ : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Wi-Fi > 3 chấm (…) > Wi-Fi nâng cao > Luôn bật Wi-Fi khi ngủ > Tùy chọn theo nhu cầu sử dụng
 • Băng tần Wi-Fi : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Wi-Fi > 3 chấm (…) > Wi-Fi nâng cao > Băng tần Wi-Fi > Tùy chọn theo nhu cầu sử dụng
 • Tối ưu hóa Wi-Fi (Giảm thiểu sử dụng pin khi bật Wi-Fi) : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Wi-Fi > 3 chấm (…) > Wi-Fi nâng cao > Tối ưu Wi-Fi
 • Tự động chuyển sang mạng di động (Tự động sử dụng kết nối dữ liệu i động khi tín hiệu Wi-Fi yếu) : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Wi-Fi > 3 chấm (…) > Wi-Fi nâng cao > Tự động chuyển sang mạng di động

3. BlueTooth : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Bluetooth

 • Dò tìm thiết bị khác : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Bluetooth > 3 chấm (…) > Dò tìm
 • Đổi tên thiết bị : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Bluetooth > 3 Chấm ( …) > Đổi tên thiết bị này
 • Hiển thị các File đã nhận : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Bluetooth > 3 chấm (…) > Hiển thị các File đã nhận

4. Mạng di động : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Mạng di động

 • Cấu hình điểm truy cập : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Mạng di động > Chọn sim > Tên điểm truy cập > Cấu hình theo nhu cầu sử dụng

5. Quản lý mạng kép (quản lý hai sim) : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Quản lý mạng kép

 • Bật hoặc tắt sim : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Quản lý mạng kép > Bật tắt theo nhu cầu sử dụng
 • Đặt tên SIM : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Quản lý mạng kép > Chọn SIM > Tên > Tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng
 • Chọn chế độ mạng : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Quản lý mạng kép > Chọn SIM> Chế độ mạng > Tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng
 • Chọn mạng ưu tiên giữa SIM 1 và SIM 2 : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Quản lý mạng kép > Mạng dât ưu tiên > tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng

6 : HTC Connect :

7. Thêm :

 • Quản lý dữ liệu sử dụng : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Thêm nữa > Quản lý dữ liệu sử dụng
 • Bật tắt NFC : Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > NFC
 • Chia sẻ mạng di động : Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Tr.cập internet & điểm phát sóng DĐ > Điểm phát sóng di động  > Tùy chình theo nhu cầu sử dụng
 • Đặt tên cho mạng chia sẻ di động : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Thêm nữa > Chia sẻ mạng di động > Wi-Fi > Bật > Tùy chình theo nhu cầu sử dụng > Tiếp tục > Xong
 • Dùng USB chia sẻ internet (Yêu cầu cắm dây kết nối USB vào máy tính) : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Thêm nữa > Chia sẻ mạng di động >USB > Bật chia sẻ internet
 • Dùng Bluetooth chia sẻ internet (Yêu cầu kết nối BlueTooth vào máy tính hoặc thiết bị khác) : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Thêm nữa > Chia sẻ mạng di động > Bluetooth > Bật dùng làm điểm truy cập internet
 • Tùy chỉnh kết nối usb thành sạc – chuyển dữ liệu hoặc các nguồn khác (Yêu cầu cắm dây kết nối USB vào máy tính ) : Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Thêm nữa > Kết nối USB > Kết nối USB > Tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng
 • Tùy chỉnh kết nối điện thoại với đầu điều khiển qua Mirror Link (Yêu cầu cắm dây kết nối USB vào máy tính ): Cài đặt > Mạng không dây và mạng > Thêm nữa > Kết nối USB > Kết nối Mirror Link > Tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng


Bình Luận

Trả lời erurntrierrowl Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ