English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

Những thủ thuật cơ bản trên Samsung

08/06/20178 lượt xem

 

 SAMSUNG Cách thiết lập chế độ lưu trữ cho máy Samsung khi kết nối điện thoại với máy tính bắng cáp? Cài đặt > Chế độ cho nhà phát triển > Cấu hình USB > Chọn mục phù hợp
Cách hẹn giờ báo thức trên điện thoại Samsung? Anhroid 7: Đồng hồ > Dấu (+) > Chọn giờ > Lưu
Android 6: Đồng hồ > Thêm > Chọn giờ > Lưu
SAMSUNG Cách tùy chỉnh chế độ mạng cho máy Samsung Android 6? Cài đặt > Các mạng di động > Chế độ mạng
Cách tùy chỉnh chế độ mạng cho máy Samsung Android 7? Cài đặt > Kết nối > Các mạng di động > Chế độ mạng
Cách xóa dữ liệu ứng dụng cho máy Samsung Android 7? Cài đặt > Ứng dụng >  Chọn ứng dụng > Lưu trữ > Xóa dữ liệu
SAMSUNG Cách xóa dữ liệu ứng dụng cho máy Samsung Android 6? Cài đặt > Ứng dụng > Quản lí ứng dụng > Chọn ứng dụng > Xóa dữ liệu
Cách xoá icon ứng dung , game ngoài màn hình chính Samsung? Chạm và giữ biểu tượng ứng dụng, game muốn gỡ kéo về hình thùng rác

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ