English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

[SAMSUNG] THIẾT LẬP CƠ BẢN SAMSUNG ANDROID 7

08/06/20170 lượt xem

Chào các bạn, sau đây là hướng dẫn những thiết lập cơ bản trên Android 7

Chức năng Cài đặt Hướng dẫn
Wifi Bật/Tắt Wifi Cài đặt > Kết nối > Wifi > Chọn wifi > Nhập mật khẩu > Kết nối
Bluetooth Bật/Tắt Bluetooth Cài đặt > Kết nối > Bluetooth > Bật > Kết nối
Chia sẻ kết nối internet Cài đặt > Kết nối > Chia sẻ kết nối internet > Điểm truy cập di động > Bật
Cấu hình APN Cài đặt > Kết nối > Các mạng di động > Điểm truy cập > Thêm cấu hình của mạng thích hợp > Dấu 3 chấm > Lưu
Font Thay đổi font Cài đặt > Màn hình > Font và thu/phóng màn hình > Kiểu font
Danh bạ Xuất Danh bạ > Dầu 3 chấm > Cài đặt > Nhập / Xuất danh bạ > Xuất danh bạ
Nhâp Danh bạ > Dầu 3 chấm > Cài đặt > Nhập / Xuất danh bạ > Nhập danh bạ > Lưu
Hiển thị danh bạ Danh bạ > Cài đặt > Danh bạ hiển thị > Chọn hiển thị mà mình muốn
Nhạc chuông Cài đặt nhạc chuông Cài đặt > Âm thanh và rung > Nhạc chuông  > Chọn nhạc chuông
Chế độ đơn giản Bật/ Tắt chế độ đơn giản Cài đặt > Màn hình >  Chế độ đơn giản > Chế độ chuẩn
LED Bật/Tắt đèn LED thông báo Cài đặt > Màn hình > Đèn LED thông báo > Bật
Hình nền Thay đổi hình nền Cài đặt > Hình nền và theme > Chọn ảnh > Chọn làm hình nền > Đặt làm hình nền
Thông báo Bật/tắt thông báo ứng dụng Cài đặt > Ứng dụng > Chọn ứng dụng > Thông báo > Cho phép thông báo > On/Off
Pin Bật/Tắt phần trăm pin Cài đặt > Bảo trì thiết bị > Pin >  3 chấm > Cài dặt nâng cao > Phần trăm trên thanh trạng thái > On/Off
Bảo mật Kiểu Khoá màn hình Cài đặt > Màn hình khoá và bảo mật > Kiểu khoá màn hình > Thay đổi cái cần muốn
Bật/Tắt Màu ẩm bản Cài đặt > Hỗ trợ > Nhìn > Mảu âm bản > Off
Hỗ trợ Bật/Tắt màu trắng đen Cài đặt > Hỗ trợ > Nhìn > Trắng đen > Off
Ngôn ngữ Ngôn ngữ Cài đặt > Quản lý chung > Ngôn ngữ và bàn phím > Ngôn ngữ
Khôi phục Khôi phục cài đặt góc Cài đặt > Quản lý chung > Đặt lại > Khôi phục cài đặt gốc
Khôi phục cài đặt mạng Cài đặt > Quản lý chung > Đặt lại > Khôi phục cài đặt mạng
Ứng dụng Xoá ứng dụng Cài đặt > Ứng dụng > Chọn ứng dụng > Gở cài đặt

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ