English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

[iOS 10] KHỞI ĐỘNG LẠI, CẬP NHẬT, ĐẶT LẠI VÀ KHÔI PHỤC

09/06/201782 lượt xem

KHỞI ĐỘNG LẠI

Khởi động lại một ứng dụng hoặc iPhone

Nếu có sự cố, hãy thử khởi động lại ứng dụng gặp sự cố hoặc iPhone.

Khởi động lại ứng dụng. Nếu ứng dụng không hoạt động bình thường, bạn có thể buộc ứng dụng phải thoát, sau đó thử mở lại ứng dụng đó. (Thông thường, không có lý do để thoát ứng dụng; ví dụ: việc thoát ứng dụng không có tác dụng tiết kiệm pin). Bấm nút Home hai lần, sau đó kéo ứng dụng lên trên từ màn hình bộ chuyển đổi ứng dụng để thoát ứng dụng. Mở lại ứng dụng có thể khắc phục được sự cố.

Khởi động lại iPhone. Nhấn và giữ nút Nguồn cho đến khi thanh trượt xuất hiện. Trượt ngón tay của bạn trên thanh trượt để tắt iPhone. Để bật lại iPhone, hãy nhấn và giữ nút Nguồn cho tới khi logo Apple xuất hiện.

Buộc khởi động lại iPhone. Nếu iPhone không phản hồi, hãy nhấn và giữ những nút này cùng lúc trong ít nhất 10 giây, cho tới khi logo Apple xuất hiện:

  • Nút Nguồn và nút giảm Âm lượng (iPhone 7 và iPhone 7 Plus)
  • Nút Nguồn và nút Home (tất cả các kiểu máy khác)

Cập nhật phần mềm iOS

Bạn có thể cập nhật phần mềm iOS trong Cài đặt hoặc bằng cách sử dụng iTunes. Dữ liệu và cài đặt của bạn vẫn không thay đổi.

Trước khi bạn cập nhật, hãy tạo một bản sao lưu của iPhone bằng iCloud hoặc iTunes.

Cập nhật qua mạng không dây trên iPhone. Nếu thông báo nói rằng có sẵn bản cập nhật, chạm Cài đặt ngay. Hoặc đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm để kiểm tra bản cập nhật phần mềm có sẵn.full 2

Cập nhật phần mềm bằng iTunes. iTunes kiểm tra các bản cập nhật phần mềm có sẵn mỗi lần bạn đồng bộ hóa thiết bị bằng iTunes.

Đặt lại cài đặt của iPhone

Không cần xóa nội dung, bạn có thể đưa các cài đặt của iPhone trở về giá trị mặc định. Nếu bạn muốn lưu các cài đặt, hãy sao lưu chúng trong iCloud hoặc sao lưu chúng bằng iTunes trước khi đặt lại.

Nếu bạn muốn sử dụng iTunes để xóa nội dung cùng với cài đặt, sau đó khôi phục iPhone về cài đặt xuất xưởng, xem Khôi phục iPhone. Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn tất cả nội dung và cài đặt.

Đưa các cài đặt trở về giá trị mặc định. Đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại, sau đó chọn một tùy chọn:full 1

CẢNH BÁO: Nếu bạn chọn tùy chọn Xóa tất cả nội dung và cài đặt, tất cả các nội dung của bạn sẽ bị xóa.

  • Đặt lại tất cả cài đặt: Tất cả các cài đặt được đặt lại.
  • Đặt lại cài đặt mạng: Chỉ các cài đặt mạng bị xóa.Khi bạn đặt lại cài đặt mạng, các mạng đã sử dụng trước đây của bạn và cài đặt VPN không được cài đặt bởi hồ sơ cấu hình hoặc quản lý thiết bị di động (MDM) đều bị xóa. Tắt Wi-Fi rồi bật lại, ngắt kết nối mạng bất kỳ mà bạn đang sử dụng. Cài đặt Wi-Fi và Hỏi để kết nối mạng vẫn được bật.Để xóa các cài đặt VPN do hồ sơ cấu hình cài đặt, hãy đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý cấu hình & thiết bị, chọn hồ sơ cấu hình, sau đó chạm Xóa cấu hình. Thao tác này cũng sẽ xóa các cài đặt và tài khoản khác do cấu hình cung cấp. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cài đặt cấu hình trong hướng dẫn này. Để xóa các cài đặt mạng do MDM cài đặt, hãy đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý cấu hình & thiết bị, chọn mục quản lý, sau đó chạm Xóa quản lý. Thao tác này cũng sẽ xóa các cài đặt và chứng nhận khác do MDM cung cấp. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Quản lý thiết bị di động (MDM)” trong bản Tham chiếu triển khai iOS.
  • Đặt lại Từ điển bàn phím: Bạn thêm từ vào từ điển trên bàn phím bằng cách từ chối các từ mà iPhone gợi ý khi bạn nhập. Đặt lại từ điển bàn phím sẽ chỉ xóa những từ mà bạn đã thêm.
  • Đặt lại bố cục Màn hình chính: Đưa các ứng dụng tích hợp về bố cục ban đầu trên Màn hình chính.
  • Đặt lại Vị trí & Quyền riêng tư: Đặt lại dịch vụ định vị và cài đặt quyền riêng tư về các giá trị mặc định.

Khôi phục iPhone

Để khôi phục bản sao nội dung và cài đặt cho iPhone, trước tiên bạn phải tạo bản sao lưu của iPhone.

Xóa, sau đó khôi phục iPhone từ bản sao lưu. Đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại, sau đó chạm Xóa tất cả nội dung và cài đặt. Sau khi iPhone khởi động lại, hãy làm theo trợ lý thiết lập để khôi phục iPhone từ bản sao lưu iCloud hoặc iTunes.

Khôi phục iPhone từ bản sao lưu iTunes.  Kết nối thiết bị của bạn với máy tính mà bạn thường đồng bộ hóa, sau đó trong iTunes, chọn Tệp > Thiết bị > Khôi phục từ bản sao lưu.

Khôi phục iPhone về cài đặt xuất xưởng bằng iTunes. Kết nối thiết bị của bạn với máy tính, mở iTunes trên máy tính, bấm nút iPhone ở gần đầu cửa sổ iTunes, sau đó bấm Khôi phục iPhone trong khung Tóm tắt. Tất cả nội dung và cài đặt trên iPhone bị xóa và phần mềm iOS mới nhất được cài đặt.

Quan trọng: Khôi phục iPhone về cài đặt xuất xưởng bằng iTunes sẽ xóa tất cả nội dung và cài đặt của bạn, nhưng không xóa thiết bị. Thông tin đã xóa không thể truy cập được qua giao diện iPhone nhưng vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Xóa iPhone

Khi bạn xóa dữ liệu, bạn sẽ không thể truy cập dữ liệu qua giao diện iPhone nữa, nhưng dữ liệu đó không bị xóa khỏi iPhone. Để xóa tất cả nội dung và cài đặt của bạn, hãy xóa iPhone. Nếu bạn muốn lưu nội dung và các cài đặt, hãy sao lưu chúng vào iCloud hoặc sao lưu chúng bằng iTunes trước khi xóa iPhone.

Quan trọng: Xóa iPhone trước khi bạn bán hoặc cho.

Xóa tất cả nội dung và cài đặt khỏi iPhone. Đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại, sau đó chạm Xóa tất cả nội dung và cài đặt.

Sau khi iPhone khởi động lại, hãy làm theo trợ lý thiết lập để thiết lập iPhone như mới hoặc khôi phục từ bản sao lưu iCloud hoặc iTunes.


Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ