English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

[iOS 10] QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT

09/06/2017166 lượt xem

QUYỀN RIÊNG TƯ

        1.Dịch vụ định vị

Dịch vụ định vị cho phép các ứng dụng dựa trên vị trí như Lời nhắc, Bản đồ, Camera và Wallet thu thập và sử dụng dữ liệu cho biết vị trí của bạn. Vị trí gần đúng của bạn được xác định bằng thông tin sẵn có trong dữ liệu mạng điện thoại di động, mạng Wi-Fi cục bộ (nếu bạn đã bật Wi-Fi) và GPS (có thể không có sẵn ở tất cả các khu vực). Dữ liệu vị trí do Apple thu thập có hình thức không xác định danh tính của bạn. Khi một ứng dụng đang sử dụng Dịch vụ định vị, biểu tượng Dịch vụ định vị xuất hiện trên thanh trạng thái.

Cài đặt Quyền riêng tư cho phép bạn xem và kiểm soát những ứng dụng và dịch vụ hệ thống nào có quyền truy cập vào Dịch vụ định vị cũng như Danh bạ, Lịch, Lời nhắc và Ảnh.

Bật hoặc tắt Dịch vụ định vị. Đi tới Cài đặt > Quyền riêng tư > Dịch vụ định vị. Bạn có thể tắt tính năng này cho một số hoặc tất cả các ứng dụng và dịch vụ. Nếu bạn tắt Dịch vụ định vị, bạn sẽ được yêu cầu bật lại vào lần tiếp theo khi một ứng dụng hoặc dịch vụ cố gắng sử dụng tính năng này.QRTT

Tắt Dịch vụ định vị cho các dịch vụ hệ thống. Một số dịch vụ hệ thống, chẳng hạn như hiệu chỉnh la bàn và quảng cáo dựa trên vị trí, sử dụng Dịch vụ định vị. Để xem trạng thái, bật hoặc tắt các dịch vụ hay hiển thị biểu tượng Dịch vụ định vị trên thanh trạng thái khi những dịch vụ này sử dụng vị trí của bạn, hãy đi tới Cài đặt > Quyền riêng tư > Dịch vụ định vị > Dịch vụ hệ thống.QTT

Tắt quyền truy cập vào thông tin cá nhân. Đi tới Cài đặt > Quyền riêng tư. Bạn có thể xem những ứng dụng và tính năng nào đã yêu cầu và bạn đã cấp, quyền truy cập vào thông tin cá nhân. Bạn có thể tắt quyền truy cập của từng ứng dụng vào từng danh mục thông tin này:Untitled-1

 

 

        2. Quảng cáo

Tắt quảng cáo và đề xuất dựa trên vị trí. Đi tới Cài đặt > Quyền riêng tư > Dịch vụ định vị > Dịch vụ hệ thống, sau đó tắt Apple Ads dựa trên vị trí.

Đặt lại hoặc giới hạn Theo dõi quảng cáo. Đi tới Cài đặt > Quyền riêng tư > Quảng cáo (ở cuối màn hình). Để xóa dữ liệu được sử dụng để xác định những quảng cáo nào có thể liên quan đến bạn, chạm Đặt lại nhận dạng quảng cáo. Để không nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu, hãy bật Giới hạn theo dõi quảng cáo.qc

Ghi chú: Nếu bạn bật Giới hạn theo dõi quảng cáo, bạn vẫn có thể nhận được cùng số lượng quảng cáo, nhưng chúng có thể ít liên quan hơn đến bạn.

Xem thông tin mà Apple sử dụng để cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu. Đi tới Cài đặt > Quyền riêng tư > Quảng cáo > Xem thông tin về quảng cáo. Thông tin này được Apple sử dụng để cung cấp quảng cáo có liên quan hơn trong Apple News và App Store. Dữ liệu cá nhân của bạn không được cung cấp cho các bên khác.

BẢO MẬT

   1.Sử dụng mật mã cùng với tính năng bảo vệ dữ liệu

Để tăng cường tính bảo mật, bạn có thể đặt mật mã phải được nhập mỗi lần bạn bật hoặc khởi động iPhone.

Đặt, thay đổi hoặc tắt mật mã. Đi tới Cài đặt > Touch ID & Mật mã (iPhone 5s và mới hơn) hoặc Cài đặt > Mật mã (các kiểu máy khác).

Để điều chỉnh thời điểm iPhone tự động khóa (và sau đó yêu cầu mật mã để mở khóa), hãy đi tới Cài đặt > Màn hình & Độ sáng > Tự động khóa.

Thêm dấu vân tay và đặt tùy chọn cho cảm biến Touch ID. (Các kiểu iPhone có Touch ID) Đi tới Cài đặt > Touch ID & Mật mã.

Cho phép truy cập các tính năng khi iPhone bị khóa. Đi tới Cài đặt > Touch ID & Mật mã (các kiểu iPhone có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật mã (các kiểu máy khác). Các tính năng tùy chọn gồm có:

 • Chế độ xem Hôm nay
 • Chế độ xem Thông báo
 • Trả lời bằng Tin nhắn
 • Siri
 • Wallet
 • Điều khiển Nhà

Cho phép truy cập Trung tâm kiểm soát khi iPhone bị khóa. Đi tới Cài đặt > Trung tâm kiểm soát.

Xóa dữ liệu sau 10 lần nhập sai mật mã. Đi tới Cài đặt > Touch ID & Mật mã (các kiểu iPhone có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật mã (các kiểu máy khác), sau đó chạm vào Xóa dữ liệu. Sau mười lần nhập sai mật mã, tất cả các cài đặt được đặt lại, tất cả thông tin và phương tiện của bạn đều bị xóa và bạn phải khôi phục thiết bị từ bản sao lưu hoặc thiết lập lại như mới.

 

   2.Touch ID

Trên iPhone 5s và mới hơn, bạn có thể mở khóa iPhone bằng cách đặt ngón tay trên nút Home. Touch ID cũng cho phép bạn:

 • Sử dụng mật khẩu ID Apple để thực hiện giao dịch mua trong iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store.
 • Cấp quyền cho các thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ sử dụng Apple Pay.
 • Cung cấp thông tin thẻ tín dụng và ghi nợ, địa chỉ thanh toán và giao hàng và thông tin liên hệ khi thanh toán trong ứng dụng cung cấp phương thức thanh toán Apple Pay.

Thiết lập cảm biến Touch ID. Đi tới Cài đặt > Touch ID & Mật mã. Đặt xem bạn có muốn sử dụng dấu vân tay để mở khóa iPhone và thực hiện các giao dịch mua hay không. Chạm vào Thêm dấu vân tay, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Bạn có thể thêm nhiều dấu vân tay (ví dụ: cả hai ngón cái và ngón trỏ và một dấu vân tay của vợ/chồng bạn).

Ghi chú: Nếu bạn tắt iPhone sau khi thiết lập cảm biến Touch ID, bạn được yêu cầu xác nhận mật mã khi bạn bật lại iPhone và mở khóa lần đầu tiên. Bạn cũng được yêu cầu nhập mật khẩu ID Apple cho giao dịch mua đầu tiên bạn thực hiện trong iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store.

Xóa dấu vân tay. Chạm vào dấu vân tay, sau đó chạm Xóa dấu vân tay. Nếu bạn có nhiều dấu vấn tay, hãy đặt một ngón tay lên nút Home để biết đó là dấu vân tay nào.VT

Đặt tên dấu vân tay. Chạm vào dấu vân tay, sau đó nhập tên, chẳng hạn như “Ngón cái”.

Sử dụng cảm biến Touch ID để thanh toán trong iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store. Khi mua từ iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store, hãy làm theo các hướng dẫn để cho phép thực hiện các giao dịch mua bằng dấu vân tay của bạn. Hoặc đi tới Cài đặt > Touch ID & Mật mã và bật iTunes & App Store.

Sử dụng Touch ID cho Apple Pay. Đi tới Cài đặt > Touch ID & Mật mã để đảm bảo rằng Apple Pay được bật bằng Touch ID của bạn.

   3.Tìm iPhone

Nếu bạn bị thất lạc iPhone, ứng dụng Tìm iPhone có thể giúp bạn tìm thiết bị và bảo vệ dữ liệu của bạn. Sử dụng ứng dụng Tìm iPhone trên một iPhone, iPad hoặc iPod touch khác—hoặc sử dụng ứng dụng Tìm iPhone trên web trên máy Mac hay PC—để định vị iPhone trên bản đồ, khóa thiết bị từ xa, phát âm thanh, hiển thị thông báo hoặc xóa tất cả dữ liệu. Tìm iPhone cũng bao gồm một tính năng được gọi là Khóa kích hoạt, ngăn bất kỳ người nào khác kích hoạt và sử dụng iPhone của bạn, ngay cả khi bị xóa hoàn toàn.

Bạn cũng có thể sử dụng Tìm iPhone để định vị AirPods, Apple Watch và các thiết bị iOS khác của bạn.

Cho phép Tìm iPhone định vị iPhone của bạn. Đi tới Cài đặt > [tên của bạn] > iCloud, sau đó bật Tìm iPhone. Đồng thời, bật Gửi vị trí sau cùng để iPhone gửi vị trí sau cùng của thiết bị trước khi hết pin.

Quan trọng: Để sử dụng những tính năng này, Tìm iPhone phải được bật trước khi iPhone của bạn bị mất. iPhone phải có khả năng kết nối vào Internet để bạn định vị và bảo mật thiết bị.

Sử dụng Tìm iPhone. Trên iPhone hoặc thiết bị iOS khác, mở Tìm iPhone. Hoặc trên máy tính, đi tới ứng dụng Tìm iPhone trên web. Đăng nhập, sau đó chọn thiết bị bạn muốn định vị.TT

 • Phát âm thanh: Phát âm thanh với âm lượng to nhất trong vòng hai phút, ngay cả khi công tắc chuông được đặt ở vị trí im lặng.
 • Chế độ mất: Lập tức khóa iPhone bị thất lạc của bạn bằng mật mã và hiển thị thông báo tùy chỉnh trên màn hình với một số liên hệ. Ứng dụng Tìm iPhone theo dõi và báo cáo vị trí iPhone của bạn, do đó bạn có thể nhìn thấy thiết bị đã ở đâu.Khi iPhone ở trong Chế độ mất trên thiết bị hỗ trợ Apple Pay, Tìm iPhone cố gắng ngừng khả năng thanh toán bằng thẻ tín dụng và ghi nợ được sử dụng cho Apple Pay.
 • Xóa iPhone: Bảo vệ sự riêng tư của bạn bằng cách xóa tất cả thông tin và phương tiện trên iPhone, đồng thời khôi phục thiết bị về cài đặt ban đầu khi xuất xưởng. Khóa kích hoạt ngăn bất kỳ người nào khác kích hoạt và sử dụng iPhone của bạn, ngay cả sau khi bạn xóa thiết bị bằng Tìm iPhone. Trên thiết bị hỗ trợ Apple Pay, xóa iPhone cũng xóa khả năng thanh toán bằng thẻ tín dụng và ghi nợ được sử dụng cho Apple Pay.

Trước khi bán hoặc cho iPhone, bạn nên xóa hoàn toàn thiết bị trong Cài đặt, thao tác này sẽ xóa Khóa kích hoạt. Sau đó, chủ sở hữu tiếp theo có thể kích hoạt và sử dụng thiết bị bình thường.


Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ