English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

[HTC] Tìm hiểu về HTC Ice View

27/06/20175 lượt xem

Xem thông báo ứng dụng từ HTC Ice View

Điện thoại của bạn cho phép truy cập nhanh đến thông báo và các ứng dụng, bao gồm ứng dụng Máy ảnh mà không cần lật mở bao.
Quan trọng: Bạn có thể sử dụng ứng dụng HTC Ice View với bao điện thoại thương hiệu HTC được hỗ trợ.
 1. Để đánh thức điện thoại HTC, chạm hai lần vào bao điện thoại HTC.

 2. Khi nhìn thấy thông báo ứng dụng, vuốt sang trái hoặc phải để xem loại thông báo mà bạn đã nhận được.
 3. Vuốt lên để di chuyển qua các thông báo của một loại cụ thể, và sau đó vuốt trái hoặc phải để kiểm tra từng thông báo.
 4. Vuốt xuống trên bao để xóa các thông báo

Các Tính năng chính của HTC Ice View

Chọn những thông báo sẽ hiển thị trên bao điện thoại

Thiết lập loại thông báo ứng dụng bạn muốn xem trên điện thoại – bao gồm Thư, Tin nhắn, Điện thoại, và hơn thế nữa.
Quan trọng: Bạn có thể cần phải đưa điện thoại vào bao, sau đó nhấp đúp vào bao để kích hoạt hoặc hiển thị ứng dụng Ice View.
 1. Từ Màn hình chính, chạm Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và chạm vào Ice View.
 2. Chạm vào Quản lý thông báo ứng dụng Ice View.
 3. Chọn thông báo ứng dụng bạn muốn hiển thị hoặc ẩn.

Khởi động máy ảnh từ bao điện thoại

Bạn có thể mở và sử dụng ứng dụng Máy ảnh trực tiếp trên bao điện thoại.

 1. Nhấc điện thoại theo hướng dọc.
 2. Ngay lập tức vuốt xuống hai lần vào bao điện thoại.

  Ghi chú: Chiều dài vuốt phải hơn 3 cm.
 3. Chụp ảnh hoặc quay video ngay từ bao.

Gặp vấn đề khởi động máy ảnh?

Nếu bạn không thể khởi động ứng dụng Máy ảnh từ bao điện thoại, kiểm tra xem các tính năng Mở máy ảnh khi màn hình tắt và tính năng Mở máy ảnh từ Màn hình chính Ice View có bật không.
 1. Từ Màn hình chính, chạm Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và chạm vào Ice View.
 2. Chọn tùy chọn Mở máy ảnh khi màn hình tắt và tùy chọn Mở máy ảnh từ Màn hình chính Ice View.

Kiểm soát phát lại nhạc từ bao điện thoại

Phát bài hát trên điện thoại sau đó đóng bao điện thoại để xem các điều khiển phát lại.
 1. Trong khi đang phát bài hát trong ứng dụng Play Music và bao điện thoại đóng, nhấp đúp vào bao để đánh thức màn hình.

  Bạn sẽ nhìn thấy các tính năng điều khiển hiển thị trên bao.

 2. Bạn có thể:
  • Chạm hoặc vuốt xuống trên để tạm dừng phát lại. Chạm hoặc vuốt lên trên để tiếp tục phát lại.
  • Chạm hoặc vuốt phải trên để đi đến bài hát trước đó. Chạm và vuốt trái trên để đến bài hát tiếp theo.
  • Nhấn phím ÂM LƯỢNG để điều chỉnh âm lượng.

Xử lý cuộc gọi đến

Bất cứ khi nào bạn nhận được cuộc gọi, chỉ cần vuốt lên để trả lời hoặc từ chối. Bạn có thể xem tới 10 số đã nhận hoặc gọi khác nhau trên bao điện thoại.
 • Khi có cuộc gọi đến hiển thị biểu tượng cuộc gọi đến , bạn có thể:
  • Vuốt lên trên bao để trả lời cuộc gọi.
  • Vuốt xuống bao để từ chối cuộc gọi.
 • Nếu bạn bỏ lỡ cuộc gọi, bạn sẽ thấy biểu tượng cuộc gọi nhỡ . Bạn có thể vuốt lên trên bao để xem tên người gọi. Vuốt lên lần nữa nếu bạn muốn gọi lại số liên lạc.

Không nhìn thấy các cuộc gọi gần đây trên HTC Ice View?

Nếu bạn đã thiết lập khóa màn hình với các thông tin đăng nhập, mở ứng dụng Ice View, và sau đó chọn Hiện lịch sử cuộc gọi để hiển thị cuộc gọi gần đây.

Bật hoặc tắt một số chức năng từ HTC Ice View

Bạn cũng có thể thực hiện những hành động nhanh trên bao điện thoại, chẳng hạn như bắt đầu hoặc hủy hẹn giờ hoặc bật tắt đèn pin.
 1. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
  • Mở ứng dụng Đồng hồ, và sau đó vào chạm vào tab Hẹn giờ. Đặt hẹn giờ, sau đó chạm vào Bắt đầu.
  • Mở ứng dụng Máy ghi âm, và sau đó bắt đầu ghi âm.
  • Mở ứng dụng Đèn Flash, và sau đó bật đèn flash.
 2. Đóng bao điện thoại.

  Đây là một số hành động nhanh bạn có thể thực hiện:

  • Khi bạn nhìn thấy thông báo hẹn giờ trên bao điện thoại, vuốt xuống trên Hủy bỏ để hủy bỏ báo thức.

   Nếu bạn cần phải khởi động lại hẹn giờ, vuốt lên trên Hẹn giờ, và sau đó mở bao. Việc này sẽ mở lại ứng dụng Đồng hồ.

  • Để tạm dừng ghi âm giọng nói, nhấp đúp vào bao điện thoại, sau đó vuốt xuống Dừng ghi âm. Vuốt lên trên để tiếp tục ghi.

   Để dừng ghi âm giọng nói, nhấp đúp vào bao điện thoại, và sau đó vuốt xuống Dừng ghi âm hai lần.

  • Để tắt đèn flash, nhấp đúp vào bao điện thoại, và sau đó vuốt xuống Đèn flash. Vuốt lên bật Đèn flash tắt để bật lại.


Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ