English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

Hướng dẫn cài GalaxyDiagnostics Tools

05/01/2018153 lượt xem

Bước 1: Tải file cài đặt GalaxyDiagnostics Tools ver 2.0.7.1 (GDT)  Tại đây

Bước 2: Cài đặt vào máy tính theo các bước sau:

Thực hiện theo các yêu câu trên màn hình cho đến khi kết thúc việc cài đặt phần mềm

Bước 3: Truy cập https://gspn2.samsungcsportal.com để đăng nhập vào GDT liên hệ ngành hàng VAS để nhận Username và Password đăng nhập.

Bước 3: Mở GDT chọn Dịch vụ bảo hành > Galaxy Diagnostic > Incoming Quality Control > IQC Galaxy Diagnostic


Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ