English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

Ghi âm cuộc gọi

07/09/20184 lượt xem

Lưu trữ lại nội dung cuộc gọi thoại để nghe lại thuận tiện hơn. Lưu ý: Máy cần lắp thẻ nhớ để lưu trữ file ghi âm.

  • Nhấn số thực hiện cuộc gọi > Tùy Chọn > Ghi Âm
  • Cài đặt > Cài đặt thoại thông thường > Mục khác > Tự động ghi âm cuộc gọi > Bật


  • Philip E168, E181, E105, E103, E316, E170, E570
  • Mobistar B221, B248i, B310
  • Mobell: M228, M339, M389, M789, M889
  • Itel: it2180, it 2123, it5070, it7100, it5630,
  • Nokia : 216, 3310, 230


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ