English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

Hướng dẫn chụp hình máy đổi trả upload lên web

01/10/201834 lượt xem

Hướng dẫn chụp hình máy đổi trả upload lên web


1. Cần chuẩn bị:
– 01 tờ giấy A4 mới
– Chọn vị trí chụp là bàn tư vấn khách
– 01 điện thoại smartphone có độ phân giải từ 12px trở lên
– Bật sáng màn hình khi chụp mặt trước

2. Tiến hành chụp:

Mở APP MWG – Tool: UP HÌNH MÁY CŨ -> chọn nhóm up hình là điện thoại -> chọn trạng thái “chưa up web”
– Xoay tờ giấy A4 TRẮNG dạng “Lanscape” sao cho A4 nằm ngang đặt sản phẩm cần chụp ngay giữ tấm giấy A4
– Cầm smartphone sao cho phím home nằm tay phải và chụp
– Đối với các hình góc cạnh, cần lấy focus bằng cách (touch vào màn hình chụp điểm cần chụp) để giúp ảnh rõ nét ở các vị trí góc cạnh_ việc này rất có ích cho ST là khi phát sinh chuyển hàng hoặc chuyển TCC hoặc đã xuất bán ra có thể xem ảnh cũ lại để đối chiếu khi phát sinh.

*Siêu thị sẽ up 07 ảnh bắt buộc và 02 ảnh không bắt buộc
– 07 ảnh bắt buộc bao gồm: ảnh mặt trước (có bật nguồn), ảnh mặt sau, ảnh góc cạnh bên phải trên – dưới, ảnh góc cạnh bên trái trên – dưới, ảnh trọn bộ bao gồm máy, phụ kiện, hộp,..
– 02 ảnh không bắt buộc bao gồm: 02 ảnh ở vị trí trầy xướt, ST chụp rõ vết trầy xước nếu có, sản phẩm không có trầy xước không cần chụp 02 ảnh này.

** Bộ ảnh mẫu


1. Chuẩn bị
Chọn vị trí up hình: Backgroud siêu thị, nơi có đủ ánh sáng
Bật sáng màn hình khi chụp mặt trước

2. Tiến hành chụp
Khi chụp: tắt flash điện thoại khi chụp và bật nguồn máy tính (hình số 3), xoay điện thoại sao cho phím home nằm tay phải
Sau khi chụp: kiểm tra ảnh đúng chiều, có nhòe không (nếu nhòe xóa up lại)
Mở APP MWG – Tool: UP HÌNH MÁY CŨ – Chọn nhóm laptop -> Trạng thái: Chưa up web
Bước 1: Đăng nhập MWG tại kho up hình
Bước 2: Chọn model, imei hoặc trạng thái cần xử lý( chưa up hình)
Bước 3: Làm theo hướng dẫn trên APP MWG
Chụp đủ 10 hình:

Ảnh mặt trên

Ảnh mặt dưới

Ảnh màn hình + bàn phím

Ảnh góc cạnh trên bên phải

Ảnh góc cạnh dưới bên phải

Ảnh góc cạnh trên bên trái

Ảnh góc cạnh dưới bên trái

Ảnh trọn bộ sản phẩm

Ảnh trầy xước nếu có bắt buộc chụp

Ảnh trầy xước nếu có bắt buộc chụp


1. Cần chuẩn bị:
– Chọn vị trí chụp có đủ điều kiện ánh sáng
– Vệ sinh sản phẩm sạch sẽ
– 01 điện thoại smartphone có độ phân giải từ 12px trở lên
– Gỡ bỏ tem giá, A5 trả góp
2. Tiến hành chụp:
– Cầm smartphone sao cho phím home nằm tay phải và chụp
– Khi chụp tránh bóng đổ của người chụp lên sản phẩm
– Đối với các hình góc cạnh, cần lấy focus bằng cách( touch vào màn hình chụp điểm cần chụp) để giúp ảnh rõ nét ở các vị trí góc cạnh_ việc này rất có ích cho ST là khi phát sinh chuyển hàng hoặc chuyển DSD hoặc đã xuất bán ra có thể xem ảnh cũ lại để đối chiếu khi phát sinh.
– Siêu thị sẽ up 05 ảnh bắt buộc và 02 ảnh không bắt buộc
* 05 ảnh bắt buộc bao gồm: ảnh mặt trước, ảnh mặt sau, ảnh góc bên trái, ảnh góc bên phải, ảnh trọn bộ phụ kiện
* 02 ảnh không bắt buộc bao gồm: 02 ảnh ở vị trí trầy xướt, ST chụp rõ vết trầy xước nếu có, sản phẩm không có trầy xước không cần chụp 02 ảnh này.
***Bộ ảnh mẫu:

Ảnh mặt trước

Ảnh mặt sau

Ảnh góc cạnh bên trái

Ảnh góc cạnh bên phải

Ảnh trọn bộ phụ kiện

Ảnh trầy xước

Ảnh trầy xước


1. Cần chuẩn bị:

– Chọn vị trí chụp có đủ điều kiện ánh sáng
– Vệ sinh sản phẩm sạch sẽ
– 01 điện thoại smartphone có độ phân giải từ 12px trở lên
– Vị trí chụp là showroom
– Bật sáng màn hình khi chụp mặt trước
2. Tiến hành chụp:
– Cầm smartphone sao cho phím home nằm tay phải và chụp
– Khi chụp tránh bóng đổ của người chụp lên sản phẩm
– Đối với các hình góc cạnh, cần lấy focus bằng cách (touch vào màn hình chụp điểm cần chụp) để giúp ảnh rõ nét ở các vị trí góc cạnh_ việc này rất có ích cho ST là khi phát sinh chuyển hàng hoặc chuyển DSD hoặc đã xuất bán ra có thể xem ảnh cũ lại để đối chiếu khi phát sinh.
– Siêu thị sẽ up 07 ảnh bắt buộc và 02 ảnh không bắt buộc
> 07 ảnh bắt buộc bao gồm: ảnh mặt trước, ảnh mặt sau, ảnh góc cạnh trên bên trái, ảnh góc dưới bên trái, ảnh góc cạnh trên bên phải, ảnh góc cạnh dưới bên phải, ảnh trọn bộ phụ kiện
> 02 ảnh không bắt buộc bao gồm: 02 ảnh ở vị trí trầy xước, ST chụp rõ vết trầy xước nếu có, sản phẩm không có trầy xước không cần chụp 02 ảnh này.
*Bộ ảnh mẫu Tivi:

Ảnh mặt trước

Ảnh mặt sau

Ảnh góc cạnh trên bên trái

Ảnh góc cạnh dưới bên trái

Ảnh góc cạnh trên bên phải

Ảnh góc cạnh trên bên phải

Ảnh trọn bộ phụ kiện

Ảnh trầy xước

Ảnh trầy xước


1. Cần chuẩn bị:
– Chọn vị trí chụp có đủ điều kiện ánh sáng
– Vệ sinh sản phẩm sạch sẽ
– 01 điện thoại smartphone có độ phân giải từ 12px trở lên
– Vị trí chụp là showroom
2. Tiến hành chụp:
– Cầm smartphone sao cho phím home nằm tay phải và chụp
– Khi chụp tránh bóng đổ của người chụp lên sản phẩm
– Đối với các hình góc cạnh, cần lấy focus bằng cách (touch vào màn hình chụp điểm cần chụp) để giúp ảnh rõ nét ở các vị trí góc cạnh_ việc này rất có ích cho ST là khi phát sinh chuyển hàng hoặc chuyển DSD hoặc đã xuất bán ra có thể xem ảnh cũ lại để đối chiếu khi phát sinh.
– Siêu thị sẽ up 07 ảnh bắt buộc và 02 ảnh không bắt buộc
* 07 ảnh bắt buộc bao gồm: ảnh mặt trước, ảnh mặt sau, ảnh góc cạnh trước bên trái, ảnh góc sau bên trái, ảnh góc cạnh trước bên phải, ảnh góc cạnh sau bên phải, ảnh trọn bộ phụ kiện
* 02 ảnh không bắt buộc bao gồm: 02 ảnh ở vị trí trầy xước, ST chụp rõ vết trầy xước nếu có, sản phẩm không có trầy xước không cần chụp 02 ảnh này.
Bộ ảnh mẫu MÁY GIẶT:
Ảnh mặt trước

Ảnh mặt sau

Ảnh góc cạnh trước bên trái

Ảnh góc cạnh sau bên trái

Ảnh góc cạnh trước bên phải

Ảnh góc cạnh sau bên phải

Ảnh trọn bộ phụ kiện

Ảnh trầy xước

Ảnh trầy xước


1. Chuẩn bị:
– Chọn vị trí chụp là showroom
– Chuẩn bị 01 tấm carton lớn để làm nền chụp
– Vệ sinh sản phẩm sạch sẽ
– 01 điện thoại smartphone có độ phân giải từ 12px trở lên
2. Tiến hành:
– XOAY NGANG điện thoại sao cho phím home nằm tay phải đối với nhóm MÁY NƯỚC NÓNG
– Khi chụp tránh bóng đổ của người chụp lên sản phẩm
– Đối với các hình góc cạnh, cần lấy focus bằng cách( touch vào màn hình chụp điểm cần chụp) để giúp ảnh rõ nét ở các vị trí góc cạnh_ việc này rất có ích cho ST là khi phát sinh chuyển hàng hoặc chuyển DSD hoặc đã xuất bán ra có thể xem ảnh cũ lại để đối chiếu khi phát sinh.
– Siêu thị sẽ up 03 ảnh bắt buộc và 02 ảnh không bắt buộc:
* 03 ảnh bắt buộc bao gồm: ảnh mặt trước, ảnh mặt sau, ảnh trọn bộ phụ kiện
* 02 ảnh không bắt buộc bao gồm: 02 ảnh ở vị trí trầy xước, ST chụp rõ vết trầy xước nếu có, sản phẩm không có trầy xước không cần chụp 02 ảnh này.

** Bộ ảnh mẫu Máy nước nóng:

Ảnh mặt trước:

Ảnh mặt sau:

Ảnh trọn bộ phụ kiện:

Ảnh trầy xước:

Ảnh trầy xước:


Lưu ý:
– Kiểm tra tồn kho: nếu sp chưa được chuyển đổi quản lý đích danh imei thì tiến hành chuyển đổi
Link hướng dẫn chuyển đổi quản lý đích danh imei: https://www.evernote.com/l/Af4lVcz24jVK2b7RgN8Nbp0FzSStuR1pUAo/
– Sản phẩm khi up hình phải GỠ BỎ TEM GIÁ, A5 TRẢ GÓP
– Kiểm tra đúng sản phẩm, ảnh chụp không nhòe, xoay đúng chiều sản phẩm (cầm đứng máy chụp)
– Sản phẩm “KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÊN WEB” thì không duyệt
– Xem thêm chuẩn bị trước khi chụp hình: bit.ly/uphinhdsd

1. Chuẩn bị
– Chọn vị trí chụp có đủ điều kiện ánh sáng
– Vệ sinh sản phẩm sạch sẽ
– 01 điện thoại smartphone có độ phân giải từ 12px trở lên
– Vị trí chụp là showroom

2. Tiến hành chụp
– Cầm smartphone đứng khi chụp
– Khi chụp tránh bóng đổ của người chụp lên sản phẩm
– Đối với các hình góc cạnh, cần lấy focus bằng cách (touch vào màn hình chụp điểm cần chụp) để giúp ảnh rõ nét ở các – vị trí góc cạnh_ việc này rất có ích cho ST là khi phát sinh chuyển hàng hoặc chuyển DSD hoặc đã xuất bán ra có thể xem ảnh cũ lại để đối chiếu khi phát sinh.
– Siêu thị sẽ up 07 ảnh bắt buộc và 02 ảnh không bắt buộc:
* 7 hình bắt buộc:
+ Ảnh mặt trước
+ Ảnh mặt sau
+ Ảnh góc cạnh trước bên trái
+ Ảnh góc cạnh sau bên trái
+ Ảnh góc cạnh trước bên phải
+ Ảnh góc cạnh sau bên phải
+ Ảnh trọn bộ phụ kiện
* 2 hình tự do
+ 02 ảnh ở vị trí trầy xước
ST chụp rõ vết trầy xước nếu có, sản phẩm không có trầy xước không cần chụp 02 ảnh này.
BỘ ẢNH MẪU:
Mặt trước

Mặt sau

Góc cạnh trước bên trái

Góc cạnh sau bên trái

Góc cạnh trước bên phải

Góc cạnh sau bên phải

Bên trong tủ

Ảnh trầy xước nếu có

Ảnh trầy xước nếu có


Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ