English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

QUY TRÌNH BẢO HÀNH TCC/HÃNG

1. Quy định chuyển hàng 1.1 Về Thời gian nhận bảo hành Đối với 4 tình trạng lỗi : Màn Hình/Nguồn/Sạc/Phím, thời gian hẹn Khách Hàng...

27/03/2017 8753 lượt xem

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ