English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

Ghi âm cuộc gọi

Lưu trữ lại nội dung cuộc gọi thoại để nghe lại thuận tiện hơn. Lưu ý: Máy cần lắp thẻ nhớ để lưu trữ file...

07/09/2018 1751 lượt xem

Mã code test điện thoại Mobell

Loại điện thoại Model Test code Feature phone M328 *#1866*#+Dial keys M589 *#1866*#+Dial keys M228 #*8378#0#(BH: #*8888#) (new sx: *#1866*# (BH: *#2374#) M789  #*8378#0# (BH:...

04/04/2018 1766 lượt xem

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ