English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

[ HTC ] Hardresset HTC A9

  Nhiều lúc bạn đặt mật khẩu màn hình khóa nhưng bị trẻ nhỏ vô tình nhập password màn hình quá nhiều lần dẫn đến...

27/04/2016 846 lượt xem

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ