English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line
Hướng dẫn cơ bản Hướng dẫn xử lý lỗi

Lỗi khi restore Iphone , Ipad

Các lỗi hiển thị số: Lỗi: 3 Khắc phục: Chuyển sang máy Mac restore Lỗi: (4013) Khắc phục: Đổi cáp khác, tắt iTunes, Khởi động...

21/04/2016 3703 lượt xem

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ