English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

HƯỚNG DẪN ON/OFF MẠNG 3G

Bước 1: Từ màn hình chính vào vuốt sang trái vào Cài Đặt Bước 2: Bước 3: Bước 4: Bật 3G Bước 5: OFF 3G

27/04/2016 0 lượt xem

Bộ ứng dụng Zing

ỨNG DỤNG

Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
Snaptube | Tải Youtube, tải video trực tuyến
MWG Transfer Data
MWG Transfer Data
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Duplicate Contacts | Xóa danh bạ trùng lắp
Dino360
Dino360
Copy My Data
Copy My Data
Chuyển danh bạ
Chuyển danh bạ