English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line
Hướng dẫn sử dụng SMART Tải xuống
Hướng dẫn cài GalaxyDiagnostics Tools Tải xuống
TeamViewer QuickSupport – Hỗ trợ từ xa cho điện thoại Android Tải xuống
Lumia Phone Test Application Tải xuống
Phần mềm cài đặt khi bán máy tính. Tải xuống
Tool Up Rom và lưu Rom Stock Tải xuống
Chạy demo và gỡ demo cho may trải nghiệm. Tải xuống
Phần mềm setup máy tính HTKT Tải xuống
File in ấn (Ghi chú, Phiếu hẹn, Cam kết BH…) Tải xuống
Bộ tài liệu cho HTKT Tải xuống