English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

Tài liệu Internet – Truyền hình


Thông tin sản phẩm & hướng dẫn bán hàng Internet – Truyền hình Cáp Viettel và VNPT:

  1. Thông tin sản phẩm và Quy trình lắp đặt Internet – Truyền hình Cáp
  2. Video hướng dẫn tạo đơn hàng Internet – Truyền hình trên app MWG

Hướng dẫn bán hàng Internet – Truyền hình FPT:

  1. Thông tin sản phẩm Internet – Truyền hình FPT
  2. Hướng dẫn tạo đơn hàng Internet – Truyền hình FPT trên MWG

Chúc các bạn thành công!