English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

Hướng dẫn tạo đơn hàng Internet & Truyền hình VIETTEL trên MWG


1. CMND đã có đường dây lắp đặt:
CMND của khách hàng đã lắp đặt internet Viettel, giờ khách hàng muốn sử dụng CMND này để đăng ký lắp thêm internet/truyền hình ở địa chỉ mới hoặc lắp thêm dịch vụ cho địa chỉ hiện tại. Cụ thể khách hàng muốn lắp Truyền Hình đơn lẻ 240.000đ bắt buộc nhà khách hàng phải lắp trước Internet của Viettel

2. Khảo sát địa điểm lắp đặt nhà khách hàng
Chỉ cần nhập chính xác SỐ NHÀ, tên đường (VD: Phan Đăng Lưu, Trường Chinh, Đường 35….)

3. Nhập đúng họ tên khách hàng như trên CMND/Thẻ CCCD
KHÔNG NÊN nhập họ tên khách hàng kiểu như VD: Anh Mãi, Chị Hồng, A Vân, Chú Hùng…