English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

Hướng dẫn tạo đơn hàng Internet & Truyền hình VIETTEL trên MWG


1. CMND/CCCD đã có đường dây lắp đặt:
CMND/CCCD của khách hàng đã lắp đặt internet Viettel, giờ khách hàng muốn sử dụng CMND/CCCD này để đăng ký lắp thêm internet/truyền hình ở địa chỉ mới hoặc lắp thêm dịch vụ Truyền hình cho địa chỉ hiện tại thì bắt buộc nhà khách hàng phải lắp trước Internet của nhà mạng Viettel

2. Khảo sát địa điểm lắp đặt nhà khách hàng
Chỉ cần nhập chính xác SỐ NHÀ, TÊN ĐƯỜNG (VD: Phan Đăng Lưu, Trường Chinh, Đường 35 …. )

3. Nhập đúng họ tên khách hàng như trên CMND/CCCD
KHÔNG NÊN nhập họ tên khách hàng VIẾT TẮT kiểu như VD: Anh Mãi, Chị Hồng, A Vân, Chú Hùng…