English English Khmer Khmer Vietnamese Vietnamese
Tham gia nhóm HTKT trên Line

Danh sách sản phẩm Truyền hình & Internet

Danh sách chi tiết các kênh truyền hình gói (Số lượng kênh và chi tiết các kênh có thể thay đổi tùy từng thời điểm)

STT Tên sản phẩm huyến mãi Giá bán Ghi chú
STT Mã số kênh Xuất xứ Thể loại Đơn vị cung cấp Kênh Tín hiệu
1 1 Việt Nam Kênh giới thiệu Viettel Kênh giới thiệu
2 2 Việt Nam Tin tức tổng hợp VTV VTV1 HD HD
3 3 Việt Nam Khoa học – giáo dục VTV VTV2 HD HD
4 4 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTV VTV3 HD HD
5 5 Việt Nam Tin tức tổng hợp VTV VTV4 HD HD
6 6 Việt Nam Tin tức tổng hợp VTV VTV5 HD HD
7 7 Việt Nam Tin tức tổng hợp VTC VTC1 HD HD
8 8 Việt Nam Tin tức tổng hợp Viettel QPVN HD HD
9 9 Việt Nam Tin tức tổng hợp Vnew TTXVN SD
10 10 Việt Nam Tin tức tổng hợp Cáp HN Hanoi 1 HD
11 11 Việt Nam Kênh sự kiện Viettel Viettel HD
12 12 Việt Nam Tin tức tổng hợp HTV HTV7 HD HD
13 13 Việt Nam Tin tức tổng hợp HTV HTV9 HD HD
14 14 Việt Nam Tin tức tổng hợp Đài Vĩnh Long Vĩnh Long 1 SD
15 15 Việt Nam Kênh bán hàng VTCab VTVCab 14 – Lotte SD
16 16 Việt Nam Kênh giới thiệu Viettel Trailer 1 HD
17 18 Việt Nam Phim truyện VTVCab VTVcab 2 – Phim Việt SD SD
18 19 Việt Nam Phim truyện VTVCab VTVcab 7 – D Drama SD SD
19 20 Việt Nam Phim truyện VTVCab VTVcab 19 – Kênh Phim SD SD
20 21 Việt Nam Phim truyện HTV HTVC phim truyện HD HD
21 22 Việt Nam Kênh sự kiện Viettel Viettel HD
22 23 Việt Nam Phim truyện Đài Bình Dương BTV4 – Imovie SD
23 24 Việt Nam Phim truyện Cáp HN MOV SD
24 25 Nước ngoài Phim truyện Inthebox Hollywood Classic HD HD
25 26 Nước ngoài Phim truyện Inthebox Box Movie 1 HD HD
26 27 Nước ngoài Phim truyện Fox Fox movies HD HD
27 29 Việt Nam Kênh bán hàng SCTV SCTV 5 – SCJ Shopping SD
28 33 Việt Nam KÊNH BÁN VOD Viettel Viettel
29 34 Việt Nam Thể thao VTVCab Golf HD HD
30 35 Việt Nam Thể thao VTVcab VTVcab 3 – Thể thao TV SD SD
31 36 Việt Nam Thể thao VTVcab VTVcab 16 – Bóng đá TV SD SD
32 37 Việt Nam Thể thao VTVcab Tin tức thể thao HD HD
33 38 Việt Nam Thể thao HTV HTV thể thao SD
34 39 Việt Nam Thể thao VTC VTC3 HD HD
35 40 Việt Nam Thể thao VTC VTC3 HD HD
36 41 Nước ngoài Thể thao BHD Blue Ant Extreme HD
37 42 Nước ngoài Thể thao Thaole Kix HD
38 44 Việt Nam KÊNH BÁN VOD Viettel Viettel
39 45 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 1 HD – Giải trí TV HD HD
40 46 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 4 – Văn hóa SD SD
41 47 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 5 HD – E Channel HD HD
42 48 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 6 HD – HayTV HD HD
43 49 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 12 – StyleTV HD HD
44 50 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 15 HD – M Channel HD HD
45 51 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 20 – V Family SD SD
46 52 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTC VTC9 – Let’s Việt SD
47 53 Việt Nam Kênh bán hàng VTVcab VTVcab 13 – VTV Hyundai SD
48 54 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTC VTC7 – TodayTV SD
49 55 Việt Nam KÊNH BÁN VOD Viettel RẠP PHIM
50 56 Việt Nam Kênh bán hàng VTVcab VTVcab 11 – VGS Shop SD
51 57 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTV VTV6 HD HD
52 58 Việt Nam Khoa học – giáo dục VTV VTV7 HD HD
53 59 Việt Nam Tin tức tổng hợp VTV VTV8 HD HD
54 60 Việt Nam Tin tức tổng hợp VTV VTV9 HD HD
55 61 Việt Nam Giải trí tổng hợp HTV HTV2 SD
56 62 Việt Nam Giải trí tổng hợp HTV HTV3 SD
57 63 Việt Nam Giải trí tổng hợp HTV HTVC + Channel B SD
58 64 Việt Nam Giải trí tổng hợp HTV HTVC gia đình SD
59 65 Việt Nam Giải trí tổng hợp HTV HTVC phụ nữ SD
60 66 Việt Nam KÊNH BÁN VOD Viettel RẠP PHIM
61 67 Việt Nam Giải trí tổng hợp HTV HTVC thuần việt SD SD
62 68 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTC VTC4 – Yeah1 Family SD
63 69 Việt Nam Giải trí tổng hợp HTV HTVC ca nhạc SD
64 70 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTC VTC13 HD – iTV HD HD
65 71 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 17 – Yeah1 TV SD
66 72 Nước ngoài Giải trí tổng hợp Fox Channel V HD HD
67 74 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTC VTC5 – SofaTV SD
68 75 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTC VTC6 SD
69 76 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTC VTC8 SD
70 77 Việt Nam KÊNH BÁN VOD Viettel RẠP PHIM
71 78 Việt Nam Giải trí tổng hợp Cáp HN YouTV SD
72 79 Nước ngoài Giải trí tổng hợp BHD Blue Ant Entertainment HD HD
73 80 Nước ngoài Giải trí tổng hợp Fox Fox life HD HD
74 81 VN Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 22 – LifeTV SD
75 82 Nước ngoài Phim truyện Thaole Diva HD
76 83 NN Giải trí tổng hợp Inthebox Dr. Fit HD
77 84 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTVcab Waku Waku SD
78 85 Việt Nam Thiếu nhi VTVcab VTVcab 8 – Bi Bi SD SD
79 86 Việt Nam Thiếu nhi VTC VTC11 SD
80 87 Nước ngoài Thiếu nhi Inthebox Happy Kids HD
81 89 Việt Nam Thiếu nhi VTVcab VTVCab 21 – Cartoon Kids HD HD
82 90 Nước ngoài Thiếu nhi Thaole Davinci HD
84 94 Việt Nam Du lịch, khám phá HTV HTVC du lịch SD
85 95 Nước ngoài Du lịch, khám phá Thaole History HD HD
86 96 Nước ngoài Du lịch, khám phá Inthebox Planet Earth HD HD
87 97 Nước ngoài Du lịch, khám phá Fox National Geographic Channel HD HD
88 98 Nước ngoài Du lịch, khám phá Thaole Aisa Food HD
89 99 Việt Nam Kênh giới thiệu Viettel Trailer 2 HD
90 100 Việt Nam Phim truyện VTVcab VTVcab 7 HD – D Drama HD HD
91 101 Việt Nam Phim truyện HTV HTVC phim truyện HD HD
92 103 Nước ngoài Phim truyện Inthebox Box Movie 1 HD
93 104 Nước ngoài Phim truyện Inthebox Hollywood Classic HD
94 105 Nước ngoài Phim truyện Fox Fox movies HD HD
95 106 Nước ngoài Phim truyện Fox FOX HD
96 107 Nước ngoài Phim truyện VTVcab KBS SD
99 112 Việt Nam Thể thao VTVcab VTVcab 3 – Thể thao TV HD HD
100 113 Việt Nam Thể thao VTVcab VTVcab 16 – Bóng đá TV HD HD
101 116 Nước ngoài Thể thao BHD Blue Ant Extreme HD
102 117 Nước ngoài Thể thao Thaole Kix HD
103 118 Nước ngoài Thể thao Thaole Outdoor Channel HD HD
104 122 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 1 HD – Giải trí TV HD HD
105 123 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 5 HD – E Channel HD HD
106 124 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 6 HD – HayTV HD HD
107 125 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 12 – StyleTV HD HD
108 126 Việt Nam Giải trí tổng hợp VTVcab VTVcab 15 HD – M Channel HD HD
109 130 Việt Nam Giải trí tổng hợp HTV HTVC thuần việt HD HD
110 131 Nước ngoài Giải trí tổng hợp BHD Blue Ant Entertainment HD
111 132 Nước ngoài Giải trí tổng hợp Fox Fox life HD HD
112 133 Nước ngoài Giải trí tổng hợp Inthebox WOMAN HD
113 134 Nước ngoài Giải trí tổng hợp Fox Channel V HD HD
115 140 Nước ngoài Thiếu nhi Inthebox Happy Kids HD
116 141 Việt Nam Thiếu nhi VTVcab VTVCab 21 – Cartoon Kids HD
117 142 Nước ngoài Thiếu nhi Fox BabyTV SD
118 144 Nước ngoài Du lịch, Khám phá Thaole History HD
119 145 Nước ngoài Du lịch, Khám phá Fox National Geographic Channel HD HD
120 146 Nước ngoài Du lịch, Khám phá Inthebox Planet Earth HD
121 147 Nước ngoài Du lịch, Khám phá VTVcab MTV SD
124 154 Nước ngoài Tin tức NN VTVcab France 24 SD
125 155 Nước ngoài Tin tức NN VTVcab CNBC SD
126 156 Nước ngoài Tin tức NN VTV DW SD
127 157 Nước ngoài Tin tức NN VTV TV 5 SD
128 158 Nước ngoài Tin tức NN VTV Arirang SD
129 159 Nước ngoài Tin tức NN VTV Channel New Asia SD
130 160 Nước ngoài Tin tức NN VTV NHK SD
131 161 Nước ngoài Tin tức NN VTV Australia + SD
132 162 Việt Nam Quảng bá HTV HTV1 SD
133 163 Việt Nam Quảng bá VTC VTC 14 HD
134 164 Việt Nam Quảng bá VTC VTC 16 HD
135 165 Việt Nam Quảng bá Cáp HN ANTG SD
136 166 Việt Nam Quảng bá An ninh ANTV SD
137 167 Việt Nam Quảng bá VOV Quốc hội HD
138 168 Việt Nam Quảng bá VOV Nhân dân SD
139 169 Việt Nam Quảng bá VOV VOV SD
140 170 Việt Nam Quảng bá VTVcab VTVcab 10 – O2TV HD HD
141 171 Việt Nam Quảng bá VTC VTC10 SD
142 172 Việt Nam Quảng bá Cáp HN HiTV SD
143 173 Việt Nam Kinh tế – Tài chính HTV HTVC FBNC SD
144 174 Việt Nam Kinh tế – Tài chính VTVcab VTVcab 9 – InfoTV SD SD
145 175 Việt Nam Khoa học – giáo dục VTC VTC 2 SD
146 176 Việt Nam Khoa học – giáo dục HTV HTV4 SD
151 190 Việt Nam KÊNH BÁN VOD Viettel RẠP PHIM HD
152 191 Việt Nam KÊNH BÁN VOD Viettel RẠP PHIM HD
153 192 Việt Nam KÊNH BÁN VOD Viettel HAPPY ZONE HD
154 193 Việt Nam KÊNH BÁN VOD Viettel HAPPY ZONE HD
155 194 Việt Nam KÊNH BÁN VOD Viettel HAPPY ZONE HD
156 200 Việt Nam Đài tỉnh Đài Bạc Liêu Bạc Liêu SD
157 201 Việt Nam Đài tỉnh Đài Bà Rịa Vũng Tàu Vũng Tàu SD
158 202 Việt Nam Đài tỉnh Đài Bắc Giang Bắc Giang SD
159 203 Việt Nam Đài tỉnh Đài Bắc Kạn Bắc Kạn SD
160 204 Việt Nam Đài tỉnh Đài An Giang An Giang SD
161 205 Việt Nam Đài tỉnh Đài Bắc Ninh Bắc Ninh SD
162 206 Việt Nam Đài tỉnh Đài Bến Tre Bến Tre SD
163 207 Việt Nam Đài tỉnh Đài Bình Định Bình Định SD
164 208 Việt Nam Đài tỉnh Đài Bình Dương Bình Dương 1 – BTV 1 SD
165 209 Việt Nam Đài tỉnh Đài Bình Dương Bình Dương 2 – BTV 2 SD
166 210 Việt Nam Đài tỉnh Đài Bình Phước Bình Phước SD
167 211 Việt Nam Đài tỉnh Đài Bình Thuận Bình Thuận SD
168 212 Việt Nam Đài tỉnh Đài Cà Mau Cà Mau SD
169 213 Việt Nam Đài tỉnh Đài Cần Thơ Cần Thơ SD
170 214 Việt Nam Đài tỉnh Đài Cao Bằng Cao Bằng SD
171 215 Việt Nam Đài tỉnh Đài Đà Nẵng Đà Nẵng SD
172 216 Việt Nam Đài tỉnh Đài Đắc Nông Đắc Nông SD
173 217 Việt Nam Đài tỉnh Đài Đắk Lắk Đắk Lắk SD
174 218 Việt Nam Đài tỉnh Đài Điện Biên Điện Biên SD
175 219 Việt Nam Đài tỉnh Đài Đồng Nai Đồng Nai SD
176 220 Việt Nam Đài tỉnh Đài Đồng Tháp Đồng Tháp SD
177 221 Việt Nam Đài tỉnh Đài Gia Lai Gia Lai SD
178 222 Việt Nam Đài tỉnh Đài Hà Giang Hà Giang SD
179 223 Việt Nam Đài tỉnh Đài Hà Nam Hà Nam SD
180 224 Việt Nam Đài tỉnh Đài Hà Nội Hanoi 2 SD
181 225 Việt Nam Đài tỉnh Đài Hà Tĩnh Hà Tĩnh SD
182 226 Việt Nam Đài tỉnh Đài Hải Dương Hải Dương SD
183 227 Việt Nam Đài tỉnh Đài Hải Phòng Hải Phòng SD
184 228 Việt Nam Đài tỉnh Đài Hậu Giang Hậu Giang SD
185 229 Việt Nam Đài tỉnh Đài Hòa Bình Hòa Bình SD
186 230 Việt Nam Đài tỉnh Đài Hưng Yên Hưng Yên SD
187 231 Việt Nam Đài tỉnh Đài Khánh Hòa Khánh Hòa SD
188 232 Việt Nam Đài tỉnh Đài Kiên Giang Kiên Giang SD
189 233 Việt Nam Đài tỉnh Đài Kon Tum Kon Tum SD
190 234 Việt Nam Đài tỉnh Đài Lai Châu Lai Châu SD
191 235 Việt Nam Đài tỉnh Đài Lâm Đồng Lâm Đồng SD
192 236 Việt Nam Đài tỉnh Đài Lạng Sơn Lạng Sơn SD
193 237 Việt Nam Đài tỉnh Đài Lào Cai Lào Cai SD
194 238 Việt Nam Đài tỉnh Đài Long An Long An SD
195 239 Việt Nam Đài tỉnh Đài Nam Định Nam Định SD
196 240 Việt Nam Đài tỉnh Đài Nghệ An Nghệ An SD
197 241 Việt Nam Đài tỉnh Đài Ninh Bình Ninh Bình SD
198 242 Việt Nam Đài tỉnh Đài Ninh Thuận Ninh Thuận SD
199 243 Việt Nam Đài tỉnh Đài Phú Thọ Phú Thọ SD
200 244 Việt Nam Đài tỉnh Đài Phú Yên Phú Yên SD
201 245 Việt Nam Đài tỉnh Đài Quảng Bình Quảng Bình SD
202 246 Việt Nam Đài tỉnh Đài Quảng nam Quảng Nam SD
203 247 Việt Nam Đài tỉnh Đài Quảng Ngãi Quảng Ngãi SD
204 248 Việt Nam Đài tỉnh Đài Quảng Ninh Quảng Ninh 1 – QTV 1 SD
205 249 Việt Nam Đài tỉnh Đài Quảng Ninh Quảng Ninh 3 – QTV 3 SD
206 250 Việt Nam Đài tỉnh Đài Quảng Trị Quảng Trị SD
207 251 Việt Nam Đài tỉnh Đài Sóc Trăng Sóc Trăng SD
208 252 Việt Nam Đài tỉnh Đài Sơn La Sơn La SD
209 253 Việt Nam Đài tỉnh Đài Tây Ninh Tây Ninh SD
210 254 Việt Nam Đài tỉnh Đài Thái Bình Thái Bình SD
211 255 Việt Nam Đài tỉnh Đài Thái Nguyên Thái Nguyên SD
212 256 Việt Nam Đài tỉnh Đài Thanh Hóa Thanh Hóa SD
213 257 Việt Nam Đài tỉnh Đài Thừa Thiên Huế Huế SD
214 258 Việt Nam Đài tỉnh Đài Tiền Giang Tiền Giang SD
215 259 Việt Nam Đài tỉnh Đài Trà Vinh Trà Vinh SD
216 260 Việt Nam Đài tỉnh Đài Tuyên Quang Tuyên Quang SD
217 261 Việt Nam Đài tỉnh Đài Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc SD
218 262 Việt Nam Đài tỉnh Đài Vĩnh Long Vĩnh Long 2 SD
219 263 Việt Nam Đài tỉnh Đài Yên Bái Yên Bái SD
220 264 Việt Nam Đài tỉnh Đài Đà Nẵng DRT2 HD
221 300 Kênh giới thiệu Viettel Kênh đa màn hình HD

Kiến thức cơ bản & Quy trình đăng ký – lắp đặt

Để lắp đặt được dịch vụ Internet – Truyền hình khách hàng cần phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

 1. Phải có CMND (còn thời hạn 15 năm kể từ ngày cấp) hoặc thẻ Căn cước công dân (CCCD) còn thời hạn
 2. Khách hàng không nợ các dịch vụ của nhà mạng đăng ký lắp đặt :
  • Nợ cước di động trả sau
  • Khách hàng đã từng lắp Internet & Truyền hính cáp còn nợ cước chưa thanh toán

Ngoài ra để lắp đặt được dịch vụ Internet – Truyền hình thì địa chỉ lắp đặt của khách hàng phải nằm trong khu vực có hạ tầng của nhà mạng, một số khu vực tuyến đường tại HCM & HN hệ thống cáp đi ngầm dưới lòng đất sẽ không lắp đặt được.

Quy trình đăng ký và lắp đặt Internet – truyền hình trải qua các bước sau:

 1. NHÂN VIÊN TẠO YÊU CẦU “DV LẮP ĐẶT INTERNET VÀ TRUYỀN HÌNH” TRÊN APP MWG 
  • Chọn nhà cung cấp -> Chọn gói Đơn lẻ hay Combo (có thể xem thông tin khuyến mãi và sản phẩm)
  • Nhập thông tin CMND/CCCD/NGÀY CẤP/NƠI CẤP của khách hàng có bị nợ cước hay không?
  • Nhập địa chỉ cần lắp đặt để hệ thống kiểm tra khu vực có hạ tầng để lắp và giá bán cho KH.
  • Nhập thông tin cá nhân của KH để tạo hợp đồng gồm : HỌ TÊN/SĐT/ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ … Nhập chính xác như trên CMND/CCCD.
  • Chụp hình 2 mặt CMND/CCCD và bắt buột KH ký tên trên màn hình điện thoại.
  • Thu tiền & in phiếu biên nhận để hoàn tất yêu cầu lắp đặt internet – truyền hình. Lúc này đơn hàng sẽ ở trạng thái ĐÃ THU TIỀNĐẤU NỐI THÀNH CÔNG HOẶC MỚI TIẾP NHẬN
 2. NHÂN VIÊN NHÀ MẠNG NHẬN YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT CHO KHÁCH HÀNG
  • Trong vòng 24h – 48h (HCM&HN) và 3 Ngày (với KV Tỉnh còn lại) Nhân viên kỹ thuật của nhà mạng sẽ hoàn tất việc lắp đặt cho KH kể từ khi đăng ký thành công. Một số sự cố ngoài ý muốn như thời tiết hay những phát sinh gây khó khăn cho việc lắp đặt thì thời gian có thể kéo dài hơn nhưng sẽ được nhân viên kỹ thuật nhà mạng thông tin rõ ràng cho KH yên tâm.
  • Sau khi lắp đặt thành công lúc này đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái ĐÃ NGHIỆM THU HOẶC ĐÃ HOÀN THÀNH
 3. NHẬP TRẢ & HỦY YÊU CẦU ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT
  • Sau khi tạo yêu cầu đăng ký lắp đặt nếu khách hàng thay đổi nhu cầu, muốn hủy hợp đồng thì có thể hủy và chi tiền lại cho khách ngay. Tuy nhiên việc này chỉ được thực hiện khi đơn hàng CHƯA ĐƯỢC NGHIỆM THU (VIETTEL) VÀ MỚI TIẾP NHẬN (VNPT)

Một số trạng thái của đơn hàng Internet – Truyền hình:

 • Đấu nối lỗi hoặc Chưa gán nhân viên : Gửi yêu cầu đăng ký lắp đặt sang nhà mạng bị lỗi nên cần thực hiện chọn đấu nối lại phía dưới đơn hàng
 • Đấu nối thành công hoặc Mới tiếp nhận : Đã gửi yêu cầu lắp đặt sang nhà mạng thành công.
 • Đã nghiệm thu hoặc Đã hoàn thành : Đơn hàng đã được lắp đặt thành công bàn giao khách hàng sử dụng -> TRẠNG THÁI NÀY KHÔNG THỰC HIỆN HỦY ĐƠN HÀNG ĐƯỢC.

Câu hỏi : Truyền hình Cáp số tương tác là dịch vụ gì?

 • Là dịch vụ truyền hình chạy trên hạ tầng FTTH GPON hoặc AON của Viettel, khách hàng có thể xem kênh truyền hình độ nét cao và các nội dung theo yêu cầu (Phim, Ca nhạc, Tua lại, xem lại …) thông qua đầu thu (bộ giải mã tín hiệu Set Top Box – STB).

Câu hỏi : Khách hàng có phải đóng tiền dây cáp khi lắp đặt hay không?

 • Miễn phí dây cáp từ trạm vào nhà, Khi phát sinh dây cáp đi trong nhà thì khách hàng sẽ đóng thêm 7.000đ/m cho nhân viên kỹ thuật khi triển khai lắp đặt tại nhà (đây là phát sinh theo nhu cầu của khách hàng)

Câu hỏi : Sau khi hết 6 tháng sử dụng dịch vụ, khách hàng muốn đóng thêm tiền để gia hạn tiếp tục sử dụng dịch vụ thì làm như thế nào?

 • Nếu khách đóng từng tháng thì lấy tổng tiền (theo KV ở trên) đóng chia đều cho 6 thì ra số tiền từng tháng (Viettel gửi hóa đơn tại địa chỉ lắp đặt) khách hàng có thể đến TGDD/ĐMX/BHX/An Khang bất kỳ để đóng tiền qua hình thức thu hộ.
 • Nếu khách muốn đóng một lần 6 tháng để hưởng khuyến mãi tặng 1 đến 2 tháng (Khuyến mãi này có thể thay đổi từng thời điểm) thì liên hệ 18008119 (Viettel), 18001260 (VNPT) hoặc đến cửa hàng nhà mạng để đóng.

Câu hỏi : Kênh K+ có trong gói dịch vụ truyền hình hay không?

 • K+ có 4 kênh từ 180-183 trong đầu thu TV Viettel, để sử dụng các kênh này quý khách phải đóng phí đăng ký, tùy theo thời điểm có giá khác nhau, liên hệ trực tiếp K+ để có thông tin.

Câu hỏi : Làm thế nào để kiểm tra được tốc độ mạng internet?

 • Khách hàng truy cập Speedtest.net hoặc trên smartphone có thế cài đặt app Speedtest để kiểm tra tải trên iOS trên Android

Câu hỏi : Khách hàng muốn lắp thêm nhiều TV có được không?

 • Mặc định gói Combo chỉ áp dụng cho một TV, nếu khách có nhu cầu lắp đặt truyền hình thêm nhiều TV thì kể từ TV thứ hai trở đi sẽ tính phí 33.000đ/tháng (Viettel) hoặc liên hệ VNPT (KH sẽ thanh toán cho NV khi đến lắp đặt).

Câu hỏi : Tivi như thế nào thì có thế sử dụng được dịch vụ truyền hình?

 • Tất cả các loại TV chỉ cần có cổng kết nối HDMI là sử dụng được gói truyền hình cáp Viettel.
 • Chỉ SmartTV cài được App MyTV đối với VNPT.

Câu hỏi : Lắp đặt ở chung cư có tốn thêm chi phí nào khác hay không?

 • Khi lắp đặt internet – truyền hình ở một số chung cư thì BQL sẽ thu thêm khoản phí quản lý đường dây, số tiền ở mỗi chung cư sẽ khác nhau và khách hàng sẽ phải đóng thêm khoản phí này cho BQL chung cư mình đang ở nếu có phát sinh.

Câu hỏi : Chế độ bảo hành thiết bị đi kèm thế nào?

 • Trong thời gian sử dụng, khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo hành miễn phí đối với thiết bị được đã được trang bị.

Câu hỏi : Nếu dịch vụ xảy ra sự cố thì có được hỗ trợ và có bị tính phí không?

 • Mọi vấn đề phát sinh về dịch vụ, giải đáp thắc mắc, xử lý sự cố, báo hỏng … Khách hàng đều được Viettel hỗ trợ xử lý miễn phí qua Tổng đài 18008119 (Viettel) hoặc 18001260 (VNPT)  – hỗ trợ 24/24
 • Nhân viên kỹ thuật tư vấn và xử lý trực tiếp mọi yêu cầu của khách hàng tại nhà.

Câu hỏi : Hàng tháng tôi thanh toán cước phí dịch vụ bằng cách nào thì thuận tiện?

 • KH có thể đến hệ thống cửa hàng TGDĐ/ĐMX/BHX/An Khang và Viettel trên toàn quốc
 • NV Viettel thu trực tiếp tại địa chỉ mà khách hàng đăng ký
 • Qua tài khoản ngân hàng, qua dịch vụ Bankplus hoặc các ứng dụng thanh toán online.

Câu hỏi : Trong quá trình sử dụng dịch vụ, tôi có thể chuyển đổi gói cước tốc độ thấp lên gói cước tốc độ cao hoặc ngược lại không? Quy định phí chuyển đổi như thế nào?

 • Khách hàng hoàn toàn có thể chuyển đổi từ gói cước tốc độ thấp lên gói cước tốc độ cao hoặc chuyển đổi từ gói cước tốc độ cao xuống tốc độ thấp. Tuy nhiên, khi chuyển đổi gói cước, khách hàng sẽ áp dụng giá cước mới và không tiếp tục hưởng khuyến mại theo chính sách của gói cước cũ. Khách hàng được bảo lưu cước đóng trước và khuyến mại (nếu có) theo quy định từng thời điểm.

Câu hỏi : Tôi có thể lắp đặt dịch vụ của nhà mạng mà không sử dụng thiết bị của nhà mạng cấp hay không?

 • Khách hàng bắt buộc dùng thiết bị của nhà mạng. Các thiết bị sẽ được tặng miễn phí khi đăng ký lắp đặt.

Câu hỏi : Tôi đã đăng ký lắp đặt dịch vụ của nhà mạng, Bây giờ muốn chuyển đổi địa điểm có được không?

  • KH hoàn toàn có thể di chuyển dịch vụ sang địa chỉ mới bằng cách gọi tổng đài 18008119 (Viettel) hoặc 18001260 (VNPT) để được hỗ trợ.

Tham khảo thêm thông tin tại website www.thegioididong.com

Mọi vấn đề phát sinh vui lòng liên hệ 1156 – Lê Thanh Tâm, SĐT : 0944.469.499 để được hỗ trợ.

Cảm ơn.